Wat oorspronkelijk een hotel was, werd later een rustoord voor paters. Vandaag is het een thuis voor jongeren voor wie een leven in onze maatschappij niet zo vanzelfsprekend is.

Margo Van Landegem is psycholoog en teamverantwoordelijke van leefgroep De Speling en van de dagbesteding van Dennenhof. Ze gunt ons een kijkje in de werking van het centrum, haar bewoners en het werk van leefgroep ‘De Speling’ in Nijlen.

Margo, wat is Begeleidingscentrum Dennenhof?

Wij zijn een erkend en gesubsidieerd multifunctioneel centrum voor kinderen en jongeren met gedrags-en emotionele stoornissen en autismespectrumstoornissen (ASS). Het centrum begeleidt zo’n honderd jongeren in de ruime regio rond Antwerpen. Verspreid over negen locaties begeleiden we 90 schoolgaande kinderen en jongeren en tien niet-schoolgaande jongeren met een autismespectrumstoornis. We bieden hun een vervangende dagbesteding aan.

Wij hebben geen eigen school, dus voor de schoolgaande kinderen en jongeren maken we gebruik van alle omliggende scholen of een plaatselijke school die onderwijs aan huis aanbiedt. Het doel is om kinderen en jongeren de opleiding te bieden die het beste past bij hun mogelijkheden.

Hoe zijn jullie eigenlijk in Nijlen terechtgekomen?

De laatste paters die hier vroeger verbleven, zijn in 2017 verhuisd naar het rusthuis in Berlaar. Hierdoor kwam de Picardie leeg te staan. Een werkneemster van Begeleidingscentrum Dennenhof, die zelf in Nijlen woont, wist dat het gebouw al even leeg stond en tipte onze directie. Zo ging de bal aan het rollen. Begeleidingscentrum Dennenhof kocht De Picardie aan.

Er waren eerst grondige verbouwingen in het woongedeelte. Alle tien de slaapkamers kregen een eigen badkamer en wc. Ook de elektriciteit en brandveiligheid werden grondig aangepakt. De verbindingsgang tussen het woongedeelte en de Picardie ging toe, zodat het nu twee aparte gebouwen zijn. In het gebouw vooraan vinden de activiteiten voor de alternatieve dagbesteding plaats. Het bijgebouw achteraan doet dienst als woonruimte.

Leefgroep De Speling (die voordien al bestond binnen een andere organisatie) nam in november 2017 zijn intrek in de vernieuwde woonruimtes. Er verblijven 10 jongeren (tussen 12 en 21) met ASS, die omwille van hun onderliggende kwetsbaarheid geen voltijds schoolprogramma lopen. Daarom hebben ze naast hun schooltraject ook een vorm van dagbesteding nodig. In het hoofdgebouw worden verschillende modules aangeboden waarmee ze op hun maat en tempo allerlei vaardigheden kunnen leren: huishoudelijke taken, maatschappelijke zelfredzaamheid, sport en ontspanning, …

Sinds dit jaar en in afwachting van een nieuwe locatie, is de dagbesteding binnen Dennenhof (want er zijn nog tal van andere leefgroepen in het Antwerpse) gecentraliseerd. Naast de jongeren van De Speling volgen dus ook kinderen uit andere leefgroepen een alternatieve dagbesteding in Nijlen. Deze gecentraliseerde dienst heeft de naam ‘Remora’ gekregen.

Ons doel bestaat erin om voor elke jongere een individueel traject uit te stippelen, waarbij hij of zij leert om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en zich goed te voelen in zijn leven, met zijn eigen interesses en sociale contacten.

Hoe ziet zo’n alternatieve dagbesteding er uit?

Elke dag tussen 9 uur en 15.30 uur komen de jongeren vanuit het woongedeelte naar de Picardie. Sinds de verhuizing naar Nijlen is onze dagbesteding binnen Dennenhof ook bekend geworden als “Picardie”. We voeren het programma uit in kleine groepjes. Het bestaat uit activiteiten die gericht zijn op thema’s zoals zelfzorg, zelfinzicht, zelfstandigheid en werkhouding. De nadruk ligt steeds op praktische toepasbaarheid in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld, jongeren leren koken door te helpen bij het snijden van groenten voor de dagelijkse verse soep. Naarmate ze ouder worden, leren ze ook hoe ze zelfstandig een warme maaltijd kunnen bereiden.

Zodra de jongeren een aantal vaardigheden hebben geleerd, proberen we ze een stapje naar buiten te leren zetten. Inclusie is hier een werkwoord. We zijn voortdurend op zoek naar externe contacten in de omgeving om ons netwerk te vergroten. We hebben al contact gelegd met een lokale broodjeszaak, een manege in Pulderbos, een rusthuis, een winkel voor dierenbenodigdheden, een fruitboerderij enzovoort.

De jongeren krijgen vrijwilligerscontracten voor hun activiteiten, zodat de verzekering en die van de organisatie waar ze aan deelnemen, in orde is. We werken ook nauw samen met BUSO De Regenboog in Kessel en Lier voor jongeren die deeltijds naar school gaan of onderwijs aan huis krijgen.

Bedoelen jullie met ‘inclusie’ dat jullie ernaar streven om jullie kinderen en jongeren deel te laten uitmaken van de maatschappij?

Dat is inderdaad één van de thema’s waar Dennenhof sterk op inzet. We streven er naar om onze kinderen en jongeren deel te laten uitmaken van de maatschappij. Om dit te bereiken, vinden wij het als begeleidingscentrum belangrijk om geïntegreerd te zijn in de omgeving en alle interessante mogelijkheden goed in beeld te hebben. Ons doel is dat onze jongeren zich thuis voelen en hun weg vinden in de samenleving, ook na hun verblijf bij ons.

Bedankt Margo en veel succes met jullie waardevolle project.

Ben jij een creatieve duizendpoot, kan jij goed tekenen, ben jij een handige Harry, een voetbaltalent, een muzikale Mozart, een landbouwer die extra handen kan gebruiken,….??

Dan zijn wij op zoek naar jou!

De dagbestedingsdienst ‘Remora’ van Begeleidingscentrum Dennenhof is op zoek naar vrijwilligers die mee bijdragen aan een zinvolle dagbestedingen voor onze kinderen en jongeren.

Interesse? Neem contact op met nathalie.beyers@dennenhof.org of 03 334 74 82 of

Deel dit artikel
THEMA