De beide middelbare scholen uit Nijlen en de jeugdraad beseffen de impact die het op het leven van een jong meisje heeft als zij tijdens de menstruatie om welke reden dan ook niet over voldoende en de juiste producten kan beschikken. Vanuit de twee scholen ontstond de wens om hier iets aan te doen en samen met de jeugdraad werd het realiteit. In de beide scholen zijn voortaan de nodige producten voorhanden, met verzekering van de anonimiteit.

Wat is menstruatiearmoede?

In 2019 bracht Caritas Vlaanderen een rapport naar buiten rond menstruatiearmoede. Daarin kwamen enkele zorgwekkende cijfers aan het licht over het aantal meisjes dat hiermee te kampen heeft. Er zijn nog te veel meisjes die geen geld hebben voor menstruatieproducten. Ze nemen dan hun toevlucht tot alternatieven die niet bedoeld zijn voor menstruatie en die de gezondheid kunnen schaden. De negatieve effecten zijn niet te onderschatten. Naast een toename in schoolabsenteïsme leidt het ook tot schaamte, stress, mentale moeilijkheden en gezondheidsproblemen

Het begint in St.-Calasanz…

In St.-Calasanz begon het bij de leerlingen van 5STW en 5Ha. Zij werkten in het Youth 4 Change project rond mondiale uitdagingen (de zogenaamde SDG’s). Eén van de acties sluit aan bij de SDG “Goede gezondheid en welzijn”. Dat vertaalden ze naar de schoolomgeving. “Wij willen het taboe doorbreken rond menstruatiearmoede. Toen we hoorden dat er meisjes thuisblijven van school vanwege deze problematiek, vonden we dat we actie moesten ondernemen” zo vertellen Demi Verleysen 5Ha en Emma Verheyen 5 STW. Via leerlingcoach Tom Covens werd de jeugdraad erbij betrokken. De voorwaarde was dat ook githo nijlen zou meedoen. Dat bleek een vanzelfsprekendheid, want ook daar waren ze al bezig met deze problematiek.

…in githo nijlen waren ze er ook al mee bezig

“Door de sterke toename van het aantal meisjes in de school neemt ook de kans op menstruatiearmoede toe en dus was het tijd om te handelen. Uiteraard krijgen onze leerlingen uitgebreide voorlichting rond seksualiteit”, aldus pedagogisch directeur Saartje Van den Putte. “Binnen het thema van puberteit komt ook de menstruatiecyclus aan bod in Natuurwetenschappen in het tweede jaar van de eerste graad. Ook in de tweede graad wordt hieraan ruime aandacht besteed tijdens Project Algemene Vakken (PAV). “In het derde jaar geef ik les over menstruatie binnen verschillende culturen waarbij ook maatschappelijke thema’s als vrouwelijke seksualiteit, vruchtbaarheid en kindhuwelijken aan bod komen”, vult leerkracht levensbeschouwelijke vakken Jari Ceulemans aan

Wat doen ze eraan op de beide scholen?

Bij St.-Calasanz vinden leerlingen het belangrijk dat alle meisjes gratis toegang hebben tot degelijke menstruatieproducten. Ze pakken dit aan door een voorraad aan menstruatieproducten aan te leggen en in de meisjestoiletten een mandje met producten te voorzien dat steeds aangevuld wordt. Uiteraard is het belangrijk om iedereen op de school te informeren over het belang van de menstruatiemandjes en het correct gebruik ervan om misbruik te voorkomen.

Ook bij githo nijlen hebben ze steeds voldoende menstruatieproducten in huis. Ze zijn er van overtuigd dat niemand omwille van gebrek aan geld om menstruatieproducten aan te kopen, moeilijkheden zou mogen hebben op school.” Met het project van Jeugdraad Nijlen gaan we nog een stapje verder: van een centraal meldpunt bij een vrouwelijke collega naar een fluwelen spiegelkistje met gratis menstruatieproducten dat zichtbaar opgesteld staat in alle damestoiletten. Een positieve evolutie die de anonimiteit garandeert en dus drempelverlagend werkt”, aldus de pedagogisch directeur.

githo nijlen en St.-Calasanz engageren zich allebei voor de volle 100% om menstruatiearmoede op school een halt toe te roepen, zo besluiten pedagogisch directeur Saartje Van den Putte van githo nijlen en Eva Van Aert van St.-Calasanz in koor.

Deel dit artikel
THEMA