In september zet lokaal bestuur Nijlen dementie in de kijker. De ganse maand worden er activiteiten rond dit thema georganiseerd, voor zowel personen met dementie als voor hun mantelzorgers. Nathalie Gijsels, klantenadviseur senioren van lokaal bestuur Nijlen en Hilde Mallants, Centrumleider Lokaal dienstencentrum De Geburen en medewerker Buurtzorg De Geburen leggen uit.

TekstKurt Heylen

Nathalie, wat staat er allemaal op het programma in september? Waarom besteden jullie er aandacht aan deze maand?

‘Op 15 september ondertekent Lokaal bestuur Nijlen het engagement ‘Nijlen, een dementievriendelijke gemeente’. Met dit engagement koestert het bestuur de ambitie om onze gemeente dementievriendelijker te maken en iets te betekenen voor personen met dementie en iedereen uit hun omgeving.

Dit gebeurt niet toevallig in de maand september, want op 21 september is het ook Wereld Alzheimer Dag. Naar aanleiding hiervan willen we dementie dus ook lokaal in de kijker zetten en bieden we in de loop van de maand september een aantal activiteiten aan rond dit thema. Zo voorzien we op 13 september een beweegsessie onder begeleiding van een ergotherapeut (nl. Tinneke Claes) voor personen met dementie en hun mantelzorgers.

Daarnaast willen we de audiowandeling van geritsel en gefluister, een initiatief van Kempens Karakter toegankelijk maken door tablets ter beschikking te tellen voor personen met dementie en hun mantelzorgers.

Door de Alzheimer Liga regio Nijlen-Kessel-Bevel in samenwerking met Buurtzorg De Geburen wordt er ook nog het ‘dementiecabaret van Karel Declercq’ georganiseerd op 21 september en vanaf 27 september worden de bijeenkomsten van Familiegroep Dementie regio Nijlen, Kessel, Bevel weer opgestart. Deze laatste hebben omwille van corona even stilgelegen.’

‘Lokaal bestuur Nijlen staat er dus niet alleen voor. Zowel het programma voor de maand september als het engagement ‘Nijlen, een dementievriendelijke gemeente’ kregen vorm in samenwerking met Woonzorgcentrum Heilig Hart, Buurtzorg De Geburen, Alzheimer Liga regio Nijlen, het expertisecentrum Dementie en VVSG (vereniging van Vlaamse steden en gemeenten).’

Hilde, het ‘Dementiecabaret van Karel Declercq op Wereld Alzheimerdag lijkt me een boeiende voorstelling met veel humor. 

‘Klopt, het Dementiecabaret van Karel Declecrq is een vorm van infotainment: hoe humor helpt bij een betere omgang met vergeten. Er zit veel levenswijsheid in het programma. Karel haalde onder meer inspiratie bij zijn eigen moeder. Hij haalt ook tips uit recente wetenschappelijke studies, die stellen dat dementie in één derde van de gevallen kan worden voorkomen. Deze activiteit wordt georganiseerd door Alzheimer Liga regio Nijlen in samenwerking met het woonzorgcentrum Heilig Hart Nijlen en Buurtzorg De Geburen.’

https://bekendinnijlen.be/beleef/nijlen-een-dementievriendelijke-gemeente-dementiecabaret/

Kan je de audiowandeling ‘geritsel en gefluister’ in Bevel kan ook volgen als je zelf niet over een tablet beschikt?

Nathalie ‘De audiowandelingen zijn permanent beschikbaar. Alleen heb je hiervoor een tablet of smartphone nodig. Daarom zullen we voor personen met dementie en hun mantelzorgers op 20, 21 en 23 september tablets en uitleg voorzien. Op deze manier hopen we de drempel, om van deze wandeling te kunnen genieten, te verlagen.  De luisterfragmenten bij deze wandeling gaan telkens over het thema ‘bijgeloof in de Kempen’ en kunnen ook herinneringen naar boven brengen. Daarnaast is de wandeling rolstoeltoegankelijk.’

https://bekendinnijlen.be/beleef/audiowandeling-bevel-nijlen-een-dementievriendelijke-gemeente/?e=8275

Wat is de ‘familiegroep dementie’?
Hilde ‘Alzheimerliga regio Nijlen organiseert bijeenkomsten voor familieleden en mantelzorgers van mensen met dementie om op die manier het lotgenotencontact te bevorderen. Tijdens de bijeenkomsten worden er actuele thema’s besproken, is er ook de mogelijkheid om moeilijkheden te bespreken en ervaringen te delen.’

Wat is het thema van jullie eerste fysieke samenkomst sinds lang?
Hilde ‘Het thema is zinvol samenzijn. Eindelijk mogen we terug fysiek samenkomen en we zijn benieuwd hoe iedereen de afgelopen periode ervaren heeft en hoe het met hen gaat.’

https://bekendinnijlen.be/beleef/familiegroep-dementie-zinvol-samenzijn/?e=14209

Waarom hecht de gemeente zoveel belang aan het thema dementie?
Nathalie ‘Het aantal personen met dementie gaat in Vlaanderen al jaren in stijgende lijn. Dementie kan iedereen treffen en treft niet enkel een persoon, maar vaak een hele omgeving. Op dit moment is het zelfs zo dat de kans één op vier is, dat iemand vroeg of laat in aanraking komt met dementie. Ondanks de hoge cijfers is het niet altijd eenvoudig om de weg naar informatie te vinden. In de zoektocht naar informatie, ondersteuning, sociaal contact of tijdens het dagelijks leven botst men vaak op onbegrip. Dit vinden we jammer, we hopen dat we in de gemeenten Nijlen, Kessel en Bevel kunnen groeien naar een aangename, warme, open en respectvolle omgeving. Dit in het bijzonder voor personen met dementie, hun naasten en mantelzorgers, maar evengoed voor alle anderen!’

Deel dit artikel
THEMA