Begin dit jaar opende JAC Nijlen de deuren in Buurtpunt Nijlen. Aan de basis van dit nieuwe initiatief ligt de werkgroep ‘Psychisch welzijn Jeugd’ van de Nijlense jeugdraad die in het voorjaar van 2021 van start ging. Enkele jeugdraadsleden, geïnteresseerde jongeren, de jeugdconsulent, de schepen van Jeugd en de coördinator van team hulpverlening steken regelmatig de koppen bij elkaar. We gingen eens horen…

Waarom werd er een werkgroep opgestart door de jeugdraad?

Stijn: ‘Tijdens de vergaderingen van de jeugdraad kwam in volle coronacrisis meermaals aan bod dat jongeren het moeilijk hadden, met zichzelf meer in de knoop zaten dan anders en dat hun mentale welzijn duidelijk onder druk stond. Nadat we een boekje ‘Hoe gaat het met jou?’ verspreid hadden bij 1500 jongeren, wilden we nog meer actie ondernemen.’

De opening van JAC Nijlen is meteen wel een mooie realisatie?

Nina: ‘Dat klopt. Onze werkgroep had heel wat ideeën waarmee we aan de slag wilden gaan. De jeugdconsulent zocht samen met een stagiair sociaal-cultureel werk een en ander verder uit en een praatpunt voor jongeren was voor onze werkgroep meteen prioriteit nummer één. Een plan van aanpak werd uitgewerkt en ingediend bij de Vlaamse overheid waarmee een projectsubsidie van 13.000 euro bekomen werd. Het lokaal bestuur legde hier nog eens 13.000 euro bovenop en hiermee zijn we heel wat aan het realiseren. Voor het uitwerken van het praatpunt kwamen we al snel bij het JAC terecht en sinds dit jaar is er alvast een samenwerking voor minstens vier jaren beklonken.’

Maar hier blijft het dus niet bij?

Gunther: ‘In het najaar werd er al een trainingsatelier ‘Rots & Water’ rond weerbaarheid voor kinderen aangeboden wat meteen zo’n succes kende dat er momenteel nog twee reeksen aan het lopen zijn. Ook voor jongeren van 13 tot 16 jaar zal er binnenkort nog een trainingsatelier aangeboden worden.

Daarnaast zal iedereen in Nijlen binnenkort Warme William leren kennen. Vorige zomer kon je een speciale wandeling gaan maken in Kruiskensberg en al een eerste keer kennis maken.’

Wie is Warme William?

Stijn: ‘De vraag is beter: wie kan er geen Warme William zijn?! Want iedereen kan dat: voor de figuur van Warme William werd een mascotte voorzien, een grote blauwe beer, maar de boodschap erachter is dat iedereen voor anderen kan klaar staan. Heb je nood aan een babbel? Warme William luistert en we willen zoveel mogelijk inwoners oproepen om een Warme William te zijn voor wie het nodig heeft.’

 

Zit je met iets? Praat erover! Warme William luistert ...

En hoe gaan jullie dat aanpakken?

Gunther: ‘We willen de komende maanden met Warme William op pad trekken: je zal de zitbank op verschillende plaatsen in de gemeente zien staan maar ook op scholen, bij verenigingen, op activiteiten, … Samen met scholen willen we met lespakketten aan de slag gaan zodat kinderen en jongeren Warme William kennen en kunnen zijn. Maar even goed dat kinderen en jongeren ook durven praten als ze het moeilijk hebben, als ze zich niet goed in hun vel voelen, als ze nood hebben aan een babbel. Dat kan iemand op school zijn, de leider van de jeugdbeweging, een vriend van de sportclub, … En heel vaak kan dan het JAC Nijlen ook de ideale plek zijn om een keer binnen te springen.’

Meer weten?
Neem dan gerust contact op met jeugdconsulent Gunther Melis
(gunther.melis@nijlen.be)
of neem een kijkje op www.jeugdnijlen.be.

Enkele werkgroepleden tijdens de opening van JAC Nijlen, van links naar rechts: Stijn Claes, Stef Gyzels, Nina Jansens (zittend), Lien Geeraerts en Gunther Melis.
Deel dit artikel
THEMA