Onze dorpsgenoten Philippe Duquesnoy en Inge Van Tendeloo waren te gast in het paleis bij Koning Filip. Hij vindt dat ze helden zijn voor hun drijvende rol bij Team Eclairs en hun niet aflatende inzet om de slachtoffers van watersnood van de zomer van 2021 bij te staan. Wij vinden dat Zijne Majesteit daar overschot van gelijk in heeft!

Al meer dan 2 jaar staan de mensen van Team Eclairs de slachtoffers van de grote watersnood in de zomer van 2021 in de streek van de Vesder bij, met raad en daad en met een luisterend oor. En als Philippe en Inge niet zelf daar mee aan het helpen waren, dan waren ze wel dingen aan het regelen, afspraken en planningen aan het maken, fondsen aan het werven….

De uren die zij daar hebben ingestoken zijn letterlijk ontelbaar en de hulp die ze hebben geboden onbetaalbaar! Dat vond ook Koning Filip, hij drukte persoonlijk zijn dank en waardering uit aan onze dorpsgenoten!!

Philippe: “ik ben hier echt als vertegenwoordiger van de hele groep van Team Eclairs, het is dankzij de inzet van al onze mensen dat we zoveel gezinnen hebben kunnen helpen.”

Voor meer dan 350 gezinnen hebben ze het leven terug op de rails kunnen zetten, eerst met afbraak- en opruimwerken, daarna met wederopbouw en allerlei hulp bij zaken als het regelen van betrouwbare aannemers.

Over vertrouwen gesproken, alle mensen daar vertrouwen Philippe en Inge blindelings! En wat ook mooi is: ook binnen de grote groep van Team Eclairs zijn meerdere vriendschappen voor het leven ontstaan.

Ook minister van binnenlandse zaken, Annelies Verlinden, luisterde zeer aandachtig naar de talloze verhalen van Inge en Philippe.

Philippe en Inge waren samen bij de koning met heel wat andere landgenoten die zich hebben ingezet om anderen te helpen. Dit is een groepsfoto van de collectieve audiëntie BEHEROES in het Koninklijk Paleis op 19 september.

Deel dit artikel
THEMA