Je hoort soms over jongeren die te maken hebben met huiselijk geweld of met andere problemen in het gezin. Gelukkig zijn er ook veel mensen en organisaties die zich inzetten om het leven voor deze jongeren beter te maken. Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen is zo een organisatie en één van de werkingen genaamd ‘Vreugdeborg’ is in Kessel gevestigd. Hier verblijven jongeren, maar om hen een fijne dagbesteding of af en toe een veilige thuis te geven, is hulp welkom. Inwoners van onze gemeente kunnen daarbij helpen. We praten er over met stafmedewerker Marie Coen.

TekstHans Selderslaghs FotografieKurt Heylen

Jeugdhulp Don Bosco helpt jongeren en gezinnen die het moeilijk hebben, wat kan dat allemaal betekenen?

We begeleiden jongeren in verontrustende opvoedingssituaties. Het zijn jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven omdat hun ontwikkelingskansen bedreigd zijn en/of de integriteit van de minderjarige of van de gezinsleden bedreigd is. We bekommeren ons ook om niet begeleide minderjarige asielzoekers. Het zijn stuk voor stuk aangrijpende verhalen en situaties. Maar tegelijk zijn deze jongeren ook zoveel meer dan enkel hun problemen. We praten er over met hoofdbegeleidster Els De Herdt.

Hoe komen jongeren en gezinnen bij jullie terecht?

Iedereen komt hier terecht na een eerder contact met een hulpverlener. Het is niet zo dat gezinnen ons rechtstreeks om hulp kunnen vragen. Er zijn eerder al andere stappen gezet

Wat doen jullie precies hier in Vreugdeborg in Kessel?

Vreugdeborg is een leefgroep voor jongeren vanaf 3 jaar tot 18/21 jaar. Jongeren wonen hier en gaan van hieruit naar school of naar een vrijetijdsbesteding. Soms gaan ze ook naar huis, voor een dagbezoek, overnachting, of een langere periode. Helaas kan dit niet voor alle jongeren, voor hen zoeken we naar mogelijkheden om er toch eens tussenuit te kunnen.

Vreugdeborg is een begeleidingstehuis voor 10 jongeren tussen 3 en 18 jaar. Het is gelegen achter Kasteel De Bist, omlegen door een prachtige oase van water en groen.

Sommige jongeren hebben dus niemand om op terug te vallen, wat kunnen de mensen uit onze gemeente precies voor hen betekenen?

Als kind weg moeten uit je gezin en je leefomgeving is heel ingrijpend. Het is een soort laatste redmiddel wat soms helaas nodig is, maar het kan de kinderen niet alles geven wat ze nodig hebben. De uitspraak “It takes a village to raise a child” verwijst daarnaar. We zoeken dus mensen die deel willen uitmaken van deze “village” voor de kinderen/jongeren van Vreugdeborg. Deze mensen zijn complementair aan de professionele hulp. Het gaat om de echte warmte en gezelligheid van een gezin. Of evengoed een buddy die samen met onze jongere op pad gaat en ook steun blijft bieden wanneer de hulpverlening afgerond is. Al wie deze jongeren mee een ‘gewone’ omgeving kan aanbieden is zeer welkom!

Wat voor mensen of gezinnen en welke soorten dagbestedingen zoeken jullie precies?

We zoeken personen of gezinnen die open staan om een jongere mee te nemen in het ‘gewone verloop’ van het gezin. Als ze op activiteit gaan of iets speciaals gaan doen, mag dat. Maar het moet zeker niet altijd iets speciaals zijn. Heb je een hobby waar je één van onze jongeren graag in wil meenemen, ook fantastisch. We bekijken dan hoe dit kan matchen met de vragen of noden van de jongere.

Hoe kunnen mensen zich aanmelden en wat gebeurt er na de aanmelding?

Voor extra vragen of bij interesse; marie.coen@jeugdhulpdonbosco.be of 03 612 20 00

Eerst maken we kennis met jou en je gezin. Samen verkennen we wensen en verwachtingen. Heeft iedereen er zin in? Dan voorzien we een kennismaking met de jongere. Is daarna iedereen nog steeds enthousiast, dan gaan we samen op pad.

Bekijk HIER hier de flyer ‘Word gastgezin, steungezin of buddy.’

Stafmedewerker Marie Coen en hoofdbegeleidster Vreugdeborg Els De Herdt
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen werkt en bouwt in heel Vlaanderen met jongeren en hun omgeving aan hun ontwikkeling, welzijn en geluk.
Deel dit artikel
THEMA