In het najaar 2023 trok de vzw Nijlen voor Hodora naar Roemenië voor een bezoek aan de plaatselijke bevolking. De leden gingen hen niet alleen helpen, maar mochten ook deelnemen aan een groot dorpsfeest voor de plaatselijke katholieke gemeenschap. Het leek ons een goed moment om niet alleen te kijken naar wat de vzw precies de afgelopen tijd precies verwezenlijkt heeft, maar ook om even in te zoomen op hun geschiedenis en werking. BEKEND sprak daarvoor met Lieve Verelst.

TekstCindy Beelen FotografieDirk Lenaerts

Lieve, kan je misschien eerst even kaderen wat voor vzw Nijlen voor Hodora precies is?

In 1991 werden we opgericht als een gemeentelijk comité, maar in 2003 zijn we een vzw geworden. We zijn intussen al meer dan 30 jaar actief in het kleine Roemeense dorp Hodora. Meerdere van onze negen actieve leden zijn ook nog actief als vrijwilliger en/of bestuurslid in andere verenigingen zoals Samana, KWB, de brandweer, … De vzw Nijlen voor Hodora vergadert ongeveer zes keer per jaar en komt geregeld samen om in ons magazijn de binnengekomen materialen te sorteren en in te pakken. Minstens eenmaal per jaar reizen we af naar Roemenië. Intussen helpen we naast Hodora ook het buurdorpje Iosupeni, de hoofdgemeente Cotnari, enkele kleuterscholen in naburige dorpen en een instelling voor gehandicapten in een stadje in de omgeving.

Wat hebben jullie het afgelopen jaar kunnen verwezenlijken?

Het voorbije jaar bekostigde de vzw de renovatie van de katholieke kerk in Iosupeni. De gemeente Cotnari (waarvan zowel Hodora als Iosupeni bijhorende dorpjes zijn) had subsidies toegekend voor de renovatie van de kerk, maar de fondsen volstonden niet. Op vraag van de katholieke priester hebben wij de verdere afwerking betaald. Eerst werd de oude sacristie afgebroken en volledig heropgebouwd. Nadien hebben we voor een volledig nieuw dak gezorgd. In een laatste fase werd de sacristie nog langs de buitenkant bezet en werd de lambrisering aan het dak afgewerkt. Totale kostenplaatje van de renovatie was 13.000 euro. De evolutie van deze werken kan je bekijken op de bijgevoegde foto’s!

Hoe komen jullie precies aan de middelen om de mensen ginder te helpen?

De vzw ontvangt jaarlijks subsidies van de gemeente, via het NCOS (Nijlens Comité voor Ontwikkelingssamenwerking). Verder organiseerden wij jarenlang een pannenkoekenbak, die na corona vervangen is door een ontbijt-aan-huis-actie. Wij leveren jaarlijks een dossier in bij de gemeente, om de subsidies te verantwoorden. Overige inkomsten halen wij uit de verkoop van artikelen die we ontvangen, maar niet kunnen gebruiken in Hodora. De gemeente stelt ons trouwens ook een magazijn ter beschikking waar we onze goederen kunnen stockeren en biedt zo naast financiële ook praktische hulp. Wijzelf als vzw willen dat alle verkregen inkomsten echt volledig naar Hodora gaan. Daarom betalen wij als vrijwilliger onze vliegtuigtickets ook elke keer volledig uit eigen zak.

In 2023 zorgde de vzw Nijlen voor Hodora voor de renovatie van de katholieke kerk in Iosupeni.

Dat toont een zeer mooi engagement! De laatste keer dat jullie ter plaatse waren was in september. Wat hebben jullie precies ter plaatse gedaan?

De aanwezige leden van de vzw hebben toen tijdens een dorpsfeest de inhuldiging van de gerenoveerde kerk mogen vieren samen met de volledige katholieke gemeenschap van Iosupeni. Maar daarnaast hebben we ook aan alle inwoners van Hodora en Iosupeni voor het tweede jaar op rij waardebonnen uitgedeeld die ze konden opkopen in de vier plaatselijke winkels. 825 volwassenen kregen bonnen ter waarde van 70 lei (=14 euro) en 232 kinderen ter waarde van 35 lei (= 7 euro). Bij de minder mobiele mensen gaven we de bonnen thuis af en deden we tegelijk de boodschappen. We steunen op die manier eveneens de winkeliers van Hodora. Dit initiatief gaan we zeker nog herhalen in de toekomst.

Tot voor kort bestond er ook een samenwerking met scholen uit de regio. Kan je daar iets meer over vertellen?

In 2011 kregen we de vraag vanuit het IHHVM (Instituut Heilig Hart van Maria) in Berlaar of enkele leerkrachten mee op prospectiereis konden gaan om een reis met leerlingen voor te bereiden. In 2012 vertrokken 14 leerlingen van het laatste middelbaar ASO tijdens hun paasvakantie naar Hodora om er in de school te gaan lesgeven en te spelen met de kinderen. De jaren daarna herhaalden we dit initiatief. Een van de leerkrachten van IHHVM was bevriend met een leerkracht van TSM (Technische Scholen Mechelen) en zo kwam ook met hen een samenwerking tot stand. Van 2013 tot en met 2019 gingen jaarlijks enkele leerkrachten met een groep leerlingen van het laatste jaar middelbaar in TSO- en BSO-richtingen (bouw en renovatie, loodgieterij, houtbewerking, carrosserie) in Hodora bouw- en/of renovatieprojecten uitvoeren. Dit gebeurde vooral op school (nieuwe vloer, afwerken van de nieuwe ramen en deuren, opslagmagazijn, keuken, centrale verwarming, toiletten, …). Ook kreeg het dokterskabinet een nieuw toiletgebouw. Bij het station hebben we een wachthuis gebouwd en de minibus voor leerlingenvervoer werd volledig gereviseerd. Helaas is de samenwerking met beide scholen gestopt toen de corona-epidemie ons bereikte.

Hebben jullie binnenkort nog acties gepland waar je alvast wat aandacht voor wil vragen?

Onze volgende “Ontbijt aan huis”-actie vindt plaats op 17 maart 2024.

Dankjewel voor dit gesprek!

In september werd de kerk in aanwezigheid van leden van de vzw ingehuldigd tijdens een dorpsfeest.
De leden leverden boodschappen die gekocht werden met waardebonnen aan huis bij de oudere bevolking.
Deel dit artikel
THEMA