Sinds corona zijn we er ons meer dan ooit van bewust hoe belangrijk het is er voor elkaar te zijn en te zorgen dat niemand alleen achter blijft. Daar werken veel mensen in onze gemeente aan, zowel vrijwillig als professioneel. Zij zorgen voor vele vormen van zorg, voor veel verschillende mensen. De juiste zorg bij de juiste mensen krijgen én op de juiste plaats, dat is in een notendop de ambitie van het nieuwe project Buurtzorg. Jo Sels, directeur van het woonzorgcentrum én bezieler van het project, vertelt er meer over.

We staan aan het begin van dit project, waarom is het nodig?
Als ondervoorzitter van de Eerstelijnszone Pallieterland zie ik dat de zorg heel versnipperd is. Er zijn veel zorgverleners met hun eigen deskundigheid en mensen die nood hebben aan ondersteuning vinden niet makkelijk hun weg in dat diverse aanbod. Een centraal aanspreekpunt kan dan helpen. We gaan een netwerk opbouwen van zorgpartners en we brengen mensen die zorg nodig hebben in contact met de juiste persoon of organisatie. Vraag en aanbod op mekaar afstemmen, daarover gaat het in buurtzorg De Geburen Nijlen-Kessel-Bevel (afgekort Buurtzorg De Geburen).

Het aanbod is nu dus zowel versnipperd als erg divers. Wat is er momenteel al voorzien en hoeveel mensen zetten zich daar elke dag voor in?
In onze regio zijn er vele honderden zorgverleners. Een overzicht van alle zorgvoorzieningen en individuele zorgverleners vind je nu al op www.desocialekaart.be. Maar bij Buurtzorg De Geburen gaat het niet enkel over het ‘zorg’-aanbod, maar ook over ‘wonen’, ‘ontmoeten’ en ‘preventie’. Het welzijn van mensen die contact nemen, staat centraal.

Is het dan een aanbod voor verschillende doelgroepen, en niet alleen voor oudere mensen?
Dat klopt. Wel zien we dat in deze coronatijden vooral ouderen kwetsbaar zijn en bij hen ligt ook de eerste prioriteit. Mensen met een groot netwerk, die omringd zijn door familie en mantelzorgers vinden doorgaans wel een antwoord op hun vragen. Het zijn vooral mensen die minder omkaderd zijn, die moeilijk hun weg vinden in de veelheid van de zorgverstrekkers. Vanuit Buurtzorg De Geburen gaan we deze mensen een helpende hand toesteken, hun netwerk versterken en ervoor zorgen dat ze niet in de kou blijven staan. Maar mensen met een goede omkadering kunnen ook bij ons terecht.

Mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen is ook een belangrijk punt, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
We willen zoveel mogelijk levenskwaliteit bieden op de plaats die dat het meest toelaat. Dit kan thuis zijn, maar dit is niet in elke situatie de beste oplossing. We werken met een buurtzorgtrajectteam van negen zorgverleners met een verschillende deskundigheid. Zij bundelen alle info en stemmen af met de zorgvragen. We willen altijd eerst goed luisteren wat de eigenlijke vraag is. We bespreken wat het beste zou zijn en volgen dit op via ‘trajectbegeleiding’. Op vraag van Nijlenaars komen we ook aan huis. Achteraf nemen we ook regelmatig contact op om te vragen hoe het gaat.

Wat staat er nog op de planning?
Met Lokaal Dienstencentrum De Geburen bouwden we de laatste vijf jaar de buurtrestaurants uit in Nijlen, Kessel en Bevel. We ontvangen er veel bezoekers. Het afgelopen jaar hebben we noodgedwongen de restaurants vervangen door soeprondes aan huis. Door de hoge vaccinatiegraad van de inwoners van Nijlen, heropenen de buurtrestaurants op maandag 14 juni in Nijlen-centrum, in Kessel-centrum en in Bevel-centrum.

Vrijwilligster Monique en medewerkster Katrien leveren soep bij Margriet tijdens de (hopelijk) laatste soepronde.

Heb je nog algemene tips voor mensen die hulp kunnen gebruiken voor zichzelf, hun familie, vrienden of buren?
Dat mensen het in deze periode af en toe moeilijk hebben, is normaal: vereenzaming is een realiteit. Daarom is er nood aan projecten als Buurtzorg De Geburen.

De verbinding en de samenhang tussen mensen terug versterken is heel hard nodig. Mensen het gevoel geven er niet alleen voor te staan is een opdracht van ons allemaal.

UPDATE! Bij lokaal dienstencentrum De Geburen zijn we terug gestart met de buurtrestaurants.
Het was een fijn weerzien met onze geburen bij een smakelijke maaltijd. Wat hadden we mekaar gemist!
Reserveer je graag zelf een plekje?
☎️ Bel dan met Katrien of Hilde op 0479 58 49 77.
In het Bevels parochiecentrum Den Heerd eten we op maandag om 12u.
In Sint-Jozef Kessel eten we op dinsdag om 17u.
in Heilig Hart Nijlen eten we op woensdag om 11.30u.
Onze vrijwilligers, Katrien en Hilde verheugen zich op jouw komst.

Contact:
Buurtzorg De Geburen
Nijlen-Kessel-Bevel
GSM: 0470 89 90 90
Buurtzorg.nijlen@zusters-berlaar.be

Deel dit artikel
THEMA