Hilde Mallants, centrumleider van Lokaal dienstencentrum De Geburen (LDC), wil het taboe dat er vaak hangt rond eenzaamheid en een gebrek aan verbondenheid voor eens en voor altijd de wereld uit helpen. Het is geen zaak van individueel falen, net als corona is het elke dag opnieuw een verantwoordelijkheid van ons allemaal, aldus Hilde. We laten haar graag aan het woord over wat zij hier doen in de strijd tegen eenzaamheid.

Hilde, hoe hebben jullie het uitbreken van de corona crisis vorig jaar ervaren?

Tijdens de eerste lockdown in 2020 werd meteen duidelijk dat deze crisis zware gevolgen had voor een aantal mensen. Het stilleggen van onze activiteiten werd eerst nog met het nodige optimisme aanvaard, maar samen met de sluiting van ons LDC vielen veel sociale contacten weg. Langzaam merkten we dat dit zwaar begon te wegen voor sommigen. Vooral voor alleenstaanden of mensen met een klein netwerk. We moesten op zoek naar alternatieven. 

Wat kon er nog, binnen de geldende maatregelen?

We zijn eerst gestart met een belronde. We belden geregeld met gebruikers van het LDC om te vragen hoe het met hen ging. Dit werd heel erg gewaardeerd. Sommigen hadden echt nood aan die babbel en waren blij dat ze hun hart eens konden luchten. Anderen gingen verbazend vlot met de situatie om maar waren blij met het telefoontje. Nog anderen hadden geen behoefte aan dat telefoontje en ook dat was ok.

Was er toch ergens ruimte voor echt persoonlijk contact?

Ja, we hebben ook een soepronde opgestart. De gebruikers konden soep bestellen, die aan de deur geleverd werd. Op dat moment was er dan ook even tijd voor een babbeltje. We merkten dat dit voor sommige mensen het enige contact was dat ze in die week hadden. De soepronde werd uitgebreid met een worstenbrood- en appelbollenronde en met alle mogelijke ander themarondes (Pasen, kerst, nieuwjaar, onze vijfde verjaardag, …). Zo kregen de mensen toch af en toe iemand te zien en konden ze een babbeltje doen.

Soepronde in het voorjaar 2021.

Het was een voortdurend verhaal van verstrengingen maar ook versoepelingen, bood dat meer mogelijkheden?

Af en toe kwamen er inderdaad versoepelingen en dan mocht er weer iets meer. Maar al te vaak moesten we de activiteiten toch weer stilleggen. In die periode lag onze focus op het verzamelen van de contactgegevens van onze gebruikers zodat we hen tijdig konden informeren over de veranderingen in onze werking. We waren blij te zien dat een heropening van onze buurtrestaurants, van hoe korte duur ook, toch steeds op een groep enthousiastelingen kon rekenen. We kregen ook hulp van de gemeente zoals maaltijden aan huis en ‘Help de helper’. Die informatie gaven wij dan ook door aan onze gebruikers.

Los van corona, wat willen jullie vooral bereiken met het lokaal dienstencentrum?

Als LDC De Geburen willen wij mensen samen brengen. Dat doen we, samen met onze vrijwilligers, via onze buurtrestaurants, het Praatcafé voor anderstaligen, de hobbyclub (helaas nog niet opgestart) en de petanque. In onze huiswerkbegeleiding ondersteunen we leerlingen van het lager onderwijs. Op die manier hopen we dat er nieuwe netwerken ontstaan waardoor mensen elkaar kunnen ondersteunen. Het is fijn om te zien dat geburen afspreken om samen naar het buurtrestaurant te rijden. En af en toe brengt er zelfs iemand een nieuwe gebuur mee.

Hilde Mallants (midden) samen met vrijwilligster Monique en bezoekster in het buurtrestaurant in Nijlen.

Jullie kunnen niet alles zelf oplossen voor iedereen

Er zijn gelukkig heel veel organisaties die hulp bieden. De vraag is of iedereen zijn of haar weg daarin vindt. Wij helpen daar graag een handje bij. In april 2021 zijn we ook gestart met Buurtzorg De Geburen om mensen in hun thuissituaties te ondersteunen of een luisterend oor te bieden wanneer nodig. Als LDC zien we dit als een belangrijk onderdeel van onze werking. Mensen met elkaar blijven verbinden en indien nodig hen doorverwijzen.

Wat wens je iedereen toe voor 2022?

Van hieruit wensen al onze vrijwilligers, Katrien en ik iedereen alvast: Prettige feestdagen! En blijf verbonden.

Lokaal dienstencentrum De Geburen
Kerkeblokken 11 – Nijlen
0479 58 49 77

Buurtzorg De Geburen Nijlen-Kessel-Bevel
Tel. 0470 89 90 90

Deel dit artikel
THEMA