“Ons doel is mensen met mekaar verbinden, daar dient taal per slot van rekening voor. De vriendschappen die via Parlangi ontstaan, daar gaat het om en hier in Nijlen hebben we dat betreft één van de mooiste verhalen van allemaal. De taalkloof én de generatiekloof overbruggen, dat is de kracht van vriendschap en als we daar kunnen aan meehelpen, dan is ons doel bereikt’, zo brengt Ad Geudens van het taalplatform Parlangi een heel erg mooie boodschap. We spraken er over met hem in zijn kantoor hier in Nijlen.

TekstHans Selderslaghs FotografieParlangi & Kurt Heylen
Ad Geudens en collega Sabrina Azoulay van Parlangi

Hoe werkt Parlangi?

Parlangi is een online netwerk om mensen die een taal willen leren in contact te brengen met mensen die deze taal als moedertaal spreken. Het zijn voor meer dan 80% senioren die bij ons een opleiding als mentor krijgen. Zij babbelen dan in één op één videogesprekken met de anderstaligen. Dat doen we nu in heel Vlaanderen, tot de Westhoek via Brussel tot in Limburg. Daarnaast hebben we ook een project met de VDAB om ook via die weg mensen de kans te bieden hun taalvaardigheid te verbeteren.

Hoe komen mensen bij Parlangi terecht?

Door middel van een app stemmen we vraag en aanbod op mekaar af. Mensen maken afspraken met mekaar, kunnen videobellen en mekaar evalueren. Geïnteresseerden kunnen ons vinden via de projecten die we op meerdere plaatsen hebben lopen. Mensen die zich individueel, los van zo’n project, inschrijven, komen terecht op een wachtlijst. Dat komt omdat we al onze mentoren, dat zijn er zo’n 350 in totaal, nodig hebben in die projecten. De lokale besturen of andere organisaties zoals de VDAB die dit project ondersteunen, betalen daarvoor zodat het voor de eindgebruiker gratis is. We willen uiteindelijk ook tot een individueel model komen, we willen blijven groeien.

Voor wie is het vooral bestemd?

De meeste van de projecten die nu lopen in steden als bv. Brugge of Lier of via de VDAB zijn integratieprojecten. Het zijn anderstaligen die beter Nederlands willen leren omdat ze een job zoeken.

© Parlangi

Wie kan mentor worden, hoe vind je die mensen?

We zijn wat je noemt een sociale coöperatie en er zijn seniorenorganisaties zoals bv. NEOS onder onze coöperanten. Zowel als organisatie maar ook als individu kun je aandelen kopen van de coöperatie. Daarmee investeer je dan in ons sociaal project en je kan mee de weg uitstippelen, bv. via de algemene vergadering. Los daarvan worden we ook steeds bekender en als er ergens een artikel is verschenen, dan zien we de inschrijvingen van mogelijke mentoren binnenstromen. De meerderheid daarvan zijn dus senioren en dat sluit ook aan bij één van onze doelstellingen. Mensen heractiveren of mensen met een beperkt sociaal netwerk een nuttige en sociale tijdsbesteding bieden, dat vinden we heel belangrijk. Bovendien hebben die mensen zoveel levenservaring, dat de mensen die een taal willen leren, daar ook meteen mee van kunnen genieten.

Misschien zijn er wel Nijlense senioren die hier willen instappen, wat moet je kennen of kunnen als mentor?

Om te beginnen krijg je sowieso een basisopleiding. Eigenlijk moet je gewoon een sympathieke mens zijn die goed Nederlands (of een andere taal) spreekt en die graag mensen helpt. Dat is eigenlijk alles. We hebben ook tips in de app ingebouwd die in beeld verschijnen of mogelijke gespreksonderwerpen die aan de hand van een foto aan bod komen.

Je moet geen ervaring hebben als leerkracht of wat dan ook, het zijn geen klassieke taallessen. Het gaat om leuke babbels en de mensen bepalen zelf waarover ze praten, met wie en hoelang. Er is geen vast lessenpatroon met woordenschat of grammatica dat je moet volgen. Het is eigenlijk taal leren zoals een kind een taal leert, door veel te babbelen, te luisteren, vragen te stellen, fouten durven maken, uitleg krijgen, enz…

We hebben heel veel dialecten in Vlaanderen, is dat een probleem?

Integendeel, dat is een rijkdom! Nieuwkomers hier verblijven vaak op meerdere plaatsen, in meerdere provincies. Ze komen dus met heel veel dialecten in aanraking en die mensen vertellen ons altijd dat ze de standaardtaal leren, maar dan in de winkel bv., dan horen ze dialect. We moedigen onze mentoren aan om geen dialect aan te leren als standaard, maar het zeker ook over dialect te hebben als daar vragen over komen en dat gebeurt sowieso.

Hebben jullie Nijlense mentoren?

Ja, één van onze oudste mentoren is van Nijlen! Ze is 86 en al van voor corona babbelt ze met een Italiaanse vrouw die in Brussel woont. Ondertussen doet ze ook aan huiswerkbegeleiding voor de kinderen van die Italiaanse mevrouw, ook via Parlangi. Dat is echt een mooi verhaal.

Zijn er vriendschappen ontstaan door Parlangi?

Hetzelfde horen we ook van onze mentoren. Door al die babbels bouwen veel mensen een mooie band op. Daarom willen we nog veranderen dat het niet stopt na drie maanden zoals dat nu nog het geval is voor bv. de mensen die via de VDAB bij Parlangi zijn gekomen.

Mensen kunnen natuurlijk ook zelf gewoon met mekaar afspreken. Dat is bv. het geval voor de Italiaanse vrouw waar ik het net over had. Zij komt dan met een grote taart naar Nijlen, om de mentor te bedanken die een vriendin is geworden. Dat is natuurlijk heel erg mooi, voor allebei en ook voor ons. Want taal dient om mensen met mekaar te verbinden, daar gaat het om. Vandaar ook de naam ‘Parlangi’, het heeft een oorsprong in het Esperanto. Ook in het Frans verwijst het naar ‘par la langue’, ofwel door de taal vinden mensen mekaar, begrijpen mensen mekaar en komen overeen, waar of wie je ook bent.
        
Meer info: www.parlangi.com

© Parlangi
Deel dit artikel
THEMA