Oefening baart kunst, zo zegt het spreekwoord. Maar sommige dingen kan je niet zo gemakkelijk oefenen. Hoe schrijf je bv. een sollicitatiebrief of meer nog, hoe voer je een sollicitatiegesprek als het niet ‘voor echt’ is? Het Jobatelier kan hierbij helpen, zo vertelt Leen Jacobs, opbouwwerker voor Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw, die samen met lokaal bestuur Nijlen en Igemo dit project realiseert. Van zodra het terug mag, gaat Leen ook van start met jobclubs.

Wat is het jobatelier precies?
Het is om te beginnen helemaal vrijwillig. Je kan, zonder je op voorhand aan te melden, langskomen voor hulp bij bv. het opmaken van een CV en sollicitatiebrief. We kunnen ook samen vacatures doornemen of op zoek gaan naar een opleiding die je klaarstoomt voor een job. Als de coronacijfers het terug toelaten beginnen we ook met jobclubs, telkens in groepjes van vier personen.

Hoe werkt zo’n jobclub?
In deze groepjes gaan we mensen intensief ondersteunen bij hun zoektocht naar werk. We wisselen ervaringen uit, bespreken drempels, praten over werkervaringen. Deelnemers stimuleren en ondersteunen elkaar. De concrete invulling bepalen we in overleg met elk groepje: in het ene groepje kan de nadruk liggen op het krijgen van meer zelfinzicht en op het in kaart brengen van je eigen of elkaars competenties, terwijl in een ander groepje meer aandacht besteed wordt aan je Nederlands verbeteren, durven spreken, je sociaal netwerk versterken en ga zo maar door. Ook workshops waarin we met een van die thema’s aan de slag gaan, zijn mogelijk.

Wie kan aansluiten bij het jobatelier en later de jobclubs?
In principe is elke werkzoekende die problemen heeft om zijn of haar plaats te vinden op de  arbeidsmarkt welkom. We richten ons wel in in het bijzonder naar werkzoekenden in meer kwetsbare posities. In de praktijk zijn dit meestal langdurig werkzoekenden, mensen met een migratieachtergrond en/of nieuwkomers of mensen die een taalbarrière ondervinden.

Wanneer en waar kunnen mensen het jobatelier terugvinden?
Het Jobatelier Nijlen vindt elke donderdagnamiddag plaats van 14u tot 16.30u in Buurtpunt Nijlen in de Kerkeblokken.

Leen Jacobs, opbouwwerker voor Samenlevingsopbouw Antwerpen

Voor meer informatie kan je Leen telefonisch contacteren op het nummer 0484 17 99 72 of mailen naar leen.jacobs@samenlevingsopbouw.be

Deel dit artikel
THEMA