In het najaar startte voor de 12de keer in onze gemeente een nieuwe kinderraad op: 18 meisjes en jongens, waarvan 9 uit het vijfde leerjaar en 9 uit het zesde leerjaar, verkozen in de basisscholen van Bevel, Kessel en Nijlen. De eerste vergaderingen zitten er op. Heel wat ideeën werden uitgewisseld en besproken. En er is ook tijd voor actie want naast de mening van de kinderbevolking vertolken, werkt de kinderraad ook graag zelf een project uit.

Inspraak is belangrijk!

Tijdens het werkjaar wordt de kinderraad geregeld naar input gevraagd. Zo geven de kinderraadsleden hun mening over het aanbod dat op een Buitenspeeldag voorzien mag worden (nvdr. de Buitenspeeldag gaat dit jaar door op woensdag 17 april 2024) maar laten ze ook horen wat tieners graag in hun vrije tijd doen. Die info wordt dan weer aan Tienerwerking De Joeng bezorgd die er tijdens de schoolvakanties in hun programmatie rekening mee
houden.

Wat vinden kinderen belangrijk in onze gemeente?

Het jaar 2024 is een verkiezingsjaar wat ook betekent dat er na de verkiezingen door de bestuursploeg een nieuw meerjarenplan uitgewerkt zal worden. Hiervoor wordt vooraf een omgevingsanalyse gemaakt door de gemeentediensten en daarbij is het belangrijk om te weten wat er leeft bij de bevolking.

De kinderraad slaat samen met de jeugdraad de handen in elkaar om zowel bij kinderen en jongeren te weten te komen welke noden zij nog hebben, wat ze goed vinden in onze gemeente en waar ze verbeterpunten zien. Door zelf bevragingen te houden, kunnen ze op die manier duidelijk en correct de mening weergeven van vele kinderen.

Kinderburgemeester 2023-2024: Sem Jacobs

We laten de nieuwe kinderburgemeester, Sem Jacobs, nog even aan het woord.

Waar is de kinderraad zoal mee bezig?

Sem: “Op de eerste bijeenkomsten dit werkjaar bleek al snel dat vele kinderraadsleden voorstellen deden rond je goed in je vel voelen. Zo gaan we dit voorjaar een inzamelactie organiseren in samenwerking met Buurtpunt Nijlen om kinderen die het thuis financieel moeilijker hebben te helpen.”

“En ook het thema ‘pesten’ kwam al aan bod op onze vergaderingen en leverde heel wat ideetjes op die nu verder bekeken en besproken worden en waar we nog over zullen discussiëren om te zien wat we gaan doen.”

Wat er uiteindelijk uit de bus zal komen, zullen we in september pas ontdekken. Vanaf schooljaar 2024-2025 zal er immers nationaal geen ‘Week tegen Pesten’ meer georganiseerd worden in februari maar wordt er in september al de aftrap gegeven van een school- of werkjaar lang tegen pesten. Het wordt een vernieuwde campagne van ‘Kies Kleur tegen Pesten’ in samenwerking met Stip-it van Ketnet, MNM en Radio 2 waarbij ze zowel scholen, sportclubs en jeugdbewegingen willen inschakelen. De kinderraad vond dit alvast ideaal om mee op de kar te springen.

Is er al een project gekozen dat de kinderraad dit jaar wil uitwerken?

Sem: “Ja, eigenlijk wel. De kinderraadsleden zijn duidelijk fan van Warme William (zie foto onder) die symbool staat voor luisteren naar elkaar, zeker wanneer je het moeilijker hebt of je niet zo goed in je vel voelt. Afgelopen jaren leerden heel wat kinderen en jongeren Warme William al kennen maar we zijn van mening dat een opfrissing nodig is want velen kennen hem ook nog niet. We willen de komende maanden daarom iets uitwerken waarbij we Warme William in de kijker zetten en er ook nog enkele leuke activiteiten of acties aan koppelen.”

Warme William & Warme William

Sem Jacobs is de veertiende kinderburgemeester van Nijlen

Op de eerste vergadering van het werkjaar kiezen de 18 kinderraadsleden telkens een kinderburgemeester die een schooljaar lang de sjerp mag dragen en zo het gezicht vormt van de kinderraad.

Kinderburgemeesters Nijlen

2012-2013: Pommelien Thijs | 2013-2014: Anna Laenen | 2014-2015: Jitte Davidson en Febe Vermeiren | 2015-2016: Siebe Nysmans en Sofian Elmazhad | 2016-2017: Lex Huisman | 2017-2018: Wolf Smets | 2018-2019: Jarne Goddé | 2019-2020: Marieke Langmans | 2020-2021: Kato Van Weert | 2021-2022: Lynn Verhoeven | 2022-2023: Loes Vercammen | 2023-2024: Sem Jacobs

Wie meer wil weten over de kinderraad van Nijlen kan contact opnemen met jeugdconsulent Gunther Melis die de kinderraad coördineert. Verslagen van de kinderraadszittingen maar ook extra informatie is eveneens raadpleegbaar op www.jeugdnijlen.be
(klik door naar ‘inspraak’ en daarna kies je ‘Kinderraad Nijlen’).

Kinderraad 2023-2024 v.l.n.r. Stan Oeyen, Nel Dalemans, Yotta Spelkens, Leonie Heirman, Amber Hermans, Fien Sanen, Sem Jacobs, Liam Rombouts, Jutta Roosemeyers, Kasper Snels, Flor Jacobs, Sarah Wuyts, Ella Torfs, Maxim Michielsen, Mattis Jurgen, Stav De Beule, Finn Bogaerts, Maxime Vanhooren
Deel dit artikel
THEMA