Van 18 tot 25 september viert Nijlen de Week van de Duurzame Gemeente door inwoners, bedrijven en organisaties te huldigen die een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Op woensdag 20 september werden deze 'Lokale Duurzame Helden' in de schijnwerpers gezet door Lokaal bestuur Nijlen

Eerder lanceerde Lokaal bestuur Nijlen een oproep naar ‘Lokale Duurzame Helden’. Dit zijn burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere groepen die in hun dagelijkse bezigheden bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Uit de genomineerden koos de jury voor de 17 ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ een winnaar. De genomineerde winnaars werden op woensdag 20 september gehuldigd in de raadzaal van het gemeentehuis.

Er werd Fairtrade chocolade uitgedeeld en er klonk een luid applaus voor onze lokale duurzame helden.

1. Project menstruatie-armoede (Sint-Calasanz, Githo, Jeugdraad). In 2019 bracht Caritas Vlaanderen een rapport met zorgwekkende cijfers rond menstruatiearmoede. Bij gebrek aan geld voor menstruatieproducten blijven meisjes soms weg van school en het leidt ook tot schaamte, stress, mentale moeilijkheden en gezondheidsproblemen. Leerlingen van de Nijlense middelbare scholen Sint-Calasanzinstituut en Githo Nijlen én de Nijlense Jeugdraad vonden elkaar. In de meisjestoiletten zijn gratis menstruatieproducten te vinden om deze laagdrempelig en met garantie van anonimiteit beschikbaar te stellen voor iedereen. Daarnaast is er ook uitgebreide aandacht voor in de lessen.
2. Melkveebedrijf Truyen-Francken. Luisteren, proeven, voelen en raden, daar draait het allemaal om. Tijdens een verrassende voorstelling en rondleiding maken kinderen bij melkveebedrijf Francken Truyen in Bevel kennis met de weg van de melk en ontdekken ze alles over koetjes en kalfjes. Terwijl Koen en Joren hun werkzaamheden op het bedrijf met een 180-tal melkkoeien en evenveel stuks jongvee verderzetten, geeft Pascale les tussen de koeien. Via Melk4Kids maken zij op deze manier jaarlijks veel leerlingen wegwijs in het moderne melkveebedrijf en de herkomst van gezonde zuivelproducten. (Sine Truyen neemt de Fairtrade chocolade in naam van de familie in ontvangst)
3. VZW Don't Hide Inside. Ongeveer een derde van je leven spendeer je op school. Het kan dus maar beter leuk en gezellig zijn. Maar wat als dat niet voor iedereen zo is? Wat als geluk te ver weg lijkt? Wat als zelfmoord de enige uitweg is? Psychische moeilijkheden bespreken in de klas blijft lastig. Terwijl omgaan met je gevoelens net beter lukt met anderen en een achterban. Don’t Hide Inside vzw helpt met een interactieve workshop op scholen het taboe rond psychische problemen, depressie en zelfmoord te doorbreken en een sterk preventiebeleid opzetten. Zodat deze problemen op tijd herkend kunnen worden en jongeren geholpen worden.
4. Zwemouders, huiswerkbegeleiders, leesmoeders, vrijwillige taaljuffen,… Kwaliteitsonderwijs is zeer terecht de centrale SDG dit jaar. Dagelijks zetten enorm veel leerkrachten en directies zich in om boeiende lessen uit te werken en daarmee kennis en vaardigheden aan de kinderen over te brengen. Maar naast deze professionele krachten, zijn er ook heel wat ouders, grootouders of andere vrijwilligers die graag helpen om extra duwtjes te geven, om kinderen intensiever te begeleiden en zorgen dat elke leerling mee kan. Daarom zetten we graag zwemouders, huiswerkbegeleiders, leesmoeders, vrijwillige taaljuffen en iedereen die zich op een andere manier hiervoor mee engageert in de bloemetjes.
6. GIP (Geïntegreerde Proef) van Githo Nijlen Water is een kostbaar goed. Daarom wordt er steeds meer nagedacht over betere opvang en gebruik ervan. Onder ‘Githo at work’ werden leerlingen van verschillende graden en richtingen aan het werk gezet om een project uit te werken waarbij meer gedaan kon worden met water. Zo kwamen zij ertoe dit niet enkel op te vangen, maar er ook vervolgens elektriciteit mee op te wekken. Andere leerlingen werkten dit dan weer uit tot een mogelijk rendabel product. Wie weet binnenkort aan de gebouwen in onze gemeente?
7. Energy Challenges L5 en L6 van basisschool Bisterveld. Energy Challenges is een project voor scholen, waar gedrag en techniek samenkomen en jongeren het verschil maken. Het maakt deel uit van het Europese project 2Imprezs. Via een regionaal partnerschap, bestaande uit IOK, Provincie Antwerpen, MOS, Djapo en Thomas More werden leerlingen en leerkrachten uitgedaagd om het energieverbruik te monitoren en samen met de schoolgebouwbeheerders aan te pakken.
8. Luka Nys. Luka reisde via vzw Bouworde naar de Filippijnen, waar twee projecten onder advies van Bert Peeters, oud-inwoner van Nijlen, zijn hulp konden gebruiken. Bij Cabiokid Foundation hielp hij bij de aanleg van een bamboe ‘shake-bar’, waar de lokale bevolking alles wat ze pluk en oogst uit de permacultuuromgeving tot lekkere shakes kan verwerken. Bij familieboerderij Birdland werkte hij mee aan onderhoud en planten in het gebied waar in 15 jaar een schaars begroeid landschap werd omgetoverd tot een gebied met bossen, rijstvelden, bananenplantages,… Waar natuurwaarde en voedselomgeving samenkomen. Het doel is in beide projecten duurzame werkgelegenheid te verschaffen aan voornamelijk de vrouwen in de gemeenschap om de zelfredzaamheid te versterken.
9. Smartphoneles in het buurtrestaurant (leerlingen Githo en Buurtzorg De Geburen). Digitalisering gaat razendsnel. Steeds meer diensten vind je enkel nog online. Via Lokaal Dienstencentrum ‘De Geburen’ zijn leerlingen van het 5de jaar Ondernemen en Marketing van Githo Nijlen vier weken lang mee komen eten in het buurtrestaurant en hebben daar bezoekers tekst en uitleg gegeven bij al hun vragen over hun smartphone. Dit bleek een groot succes, waar naast fijne sociale contacten mensen ook echt wegwijs werden geholpen in nuttige digitale toepassingen.
10. OV1-afdeling van BuSO De Regenboog. Het is niet altijd evident om voor iedereen de ideale plek te vinden in onze maatschappij. OV1-afdeling van BuSO De Regenboog laat zwakke leerlingen SMT (sociaal maatschappelijke training) of stage doen in winkels, andere scholen en de eigen basisschool om hen op die manier te laten voelen dat ze ook iets waard zijn en iets kunnen. Dit met het oog op mogelijk vrijwilligerswerk als ze de school verlaten.
11. Gemachtigde opzichters. De weg naar school die de vele leerlingen dagelijks afleggen is niet altijd even veilig. Maar we moedigen hen graag aan om dat zoveel mogelijk te voet of met de fiets te doen. De gemachtigde opzichters zorgen er op belangrijke punten voor dat alles daar goed kan verlopen en helpen zo leerlingen zich veilig en duurzaam naar school verplaatsen.
12. Kimber Stoffeerderij, Dierbaar Design, The Good Stuff Factory en Meubellab. Producten verslijten en een makkelijke optie is dan om deze weg te gooien en nieuwe te kopen. Maar een aantal bedrijven pakt het anders aan. Door deze te herstellen, hergebruiken of opwaarderen zorgen ervoor dat meubels, zetels, stoelen, kussens,… die stuk of versleten zijn een tweede leven krijgen. Daarmee helpen zij de afvalhoop verkleinen.
13. Vergroeningsteam Sint-Calasanz en ouders/leerkrachten De Zevensprong. Een groenere speelplaats zorgt niet alleen voor een aangename speel- en leeromgeving. Meer groen zorgt ook voor een koelere omgeving en water vindt er makkelijker zijn weg, zeer belangrijk om de impact van klimaatverandering op te vangen. En het biedt ook ruimte voor biodiversiteit. Op de Nijlense scholen Sint-Calasanz en De Zevensprong gingen alvast enthousiaste leerkrachten en ouders aan de slag om de speelplaatsen aanzienlijk te vergroenen.
15. Vrijwilligers scholenfietstocht Week van de Bij: o.a. Natuurpunt De Wielewaal, Imkers Neteland. Het zijn moeilijke tijden voor bijen en andere bestuivende insecten. Door verschillende bedreigingen hebben zij het moeilijk te overleven. Op donderdag 1 juni hebben leerlingen van het 5de leerjaar van de basisscholen uit Nijlen en Berlaar de bijenfietstocht gereden. Aan enkele stopplaatsen konden zij via activiteiten kennismaken met de wereld van bijen en hun belang als bestuivers voor onze omgeving, natuur en landbouw. Ook maakten zij mee insectenhotelletjes. We zetten graag de vrijwilligers in de kijker die geholpen hebben hier weer een succes van te maken.
16. Hens Transport. Ondanks ingrepen als extra spiegels of camera’s blijft er altijd een risico waar vrachtwagens en zachte weggebruikers samenkomen. Door het bewustzijn van alle weggebruikers hierover te verhogen, kunnen we ongevallen proberen vermijden. Hens Transport helpt hierbij graag door hun vrachtwagens in te zetten voor lessen over de dode hoek bij scholen in Nijlen, Bevel en Kessel. Zo helpen zij mee kinderen bewust te worden van de mogelijke gevaren en samen te werken aan een veiligere omgeving.
17. NCOS Scholenslotdag. Al jaren wordt de laatste schooldag voor de paasvakantie benut om kinderen met een gevarieerd programma bewust te maken van solidariteit, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking. Leerlingen krijgen muziek, toneel, wandelen voor de goede zaak en ook leerrijke sessies. De verschillende lokale werkingen van ontwikkelingsorganisaties maken hier steeds een warm succes van: Amnesty Nijlen, 11.11.11, Broederlijk Delen, Rikolto, Oxfam Wereldwinkel en Nijlen voor Hodora. Ook Patrik Van Hove van SOS Brazilië was hierbij lang actief en Maria Van Regenmortel, zus van pater Staf.
Deel dit artikel
THEMA