Van 18 tot 25 september was het de Week van de Duurzame Gemeente. Ook lokaal bestuur Nijlen deed mee en huldigde op zondag 25 september de Nijlense lokale en duurzame helden.

Eerder lanceerde Lokaal bestuur Nijlen een oproep naar ‘Lokale Duurzame Helden’. Dit zijn burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere groepen die in hun dagelijkse bezigheden bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Uit de genomineerden koos de jury voor alle 17 ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ een winnaar. De genomineerde winnaars werden op zondag 25 september gehuldigd in de raadzaal van het gemeentehuis.

Fair Trade chocolade en een heel groot applaus voor onze lokale duurzame helden.

GEEN ARMOEDE: Er kwam een overweldigende respons op de oproep van de vzw Nijlen voor Hodora om spullen in te zamelen voor de vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne. Niet alleen de vrijwilligers van Nijlen voor Hodora, ook Bert Celis, Stijn Vercammen en 45 leerlingen van het 5de en 7de jaar van Githo hielpen mee met de inzameling en het inladen van de vrachtwagen voor het transport naar Roemenië. Lieve en Dirk reisden vervolgens in de paasvakantie naar Hodora om te zorgen dat de ingezamelde spullen goed terecht kwamen. Verschillende gastgezinnen hebben zich bovendien in onze gemeente kandidaat gesteld om hun steentje bij te dragen aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dik verdiend om deze gezinnen te huldigen voor hun gastvrijheid!
GEEN HONGER: De Groedselkast is een initiatief van Minneke De Ridder. Het doel: mensen helpen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Dorpsgenoten of bedrijven kunnen namelijk GRatis vOEDSEL achterlaten in de kast. Dit voedsel wordt dan ter beschikking gesteld voor iedereen die krap bij kas zit. Door de schenking van voedseloverschotten wordt ook nog eens voedselverspilling tegengegaan.
GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN: Begin dit jaar opende JAC Nijlen de deuren in Buurtpunt Nijlen. Jongeren kunnen hier heel laagdrempelig en gratis terecht met al hun vragen. Er wordt ook samengewerkt met de twee middelbare scholen uit Nijlen en het OCMW. Zowel de scholen als het OCMW kunnen jongeren doorverwijzen naar het JAC. Aan de basis van dit nieuwe initiatief ligt de werkgroep ‘Psychisch welzijn Jeugd’ van de Nijlense jeugdraad die in het voorjaar van 2021 van start ging.
KWALITEITSONDERWIJS: Vorig schooljaar kregen Oekraïense kinderen die in Bevel, Kessel of Nijlen op een lagere school zitten Nederlandse les. Op een speelse manier gaven logopediste Ellen Van Bijlen en zorgcoördinator Sane Smits van Goezo! Kessel drie voormiddagen per week les. Natalia hielp mee als tolk in de klas. Waar we als gemeente extra trots op kunnen zijn is de netoverschrijdende samenwerking tussen de scholen. Sane en Ellen waren aangesteld in Goezo! Kessel, maar alle scholen hebben hun lestijden die ze hebben ontvangen van Onderwijs Vlaanderen voor de Oekraïense kinderen overgedragen aan Goezo! Kessel.
GENDERGELIJKHEID: In maart 2022 trok Leen Verbist naar Gambia om er drie tractoren én een trailer af te leveren in drie landbouwdorpen. Het zijn in Gambia de vrouwen die de velden bewerken. Daarom werden de tractors door Leen en haar drie vrouwelijke medereizigers rechtstreeks aan de vrouwen van de dorpen gegeven. Een project voor en door vrouwen dus! Min Su Van Dijck trok in augustus met Bouworde vzw naar het dorp Guéreo in Senegal. Ze bouwde er mee aan een atelier voor de vrouwen uit het dorp. In het atelier zal zeep en kledij gemaakt kunnen worden waardoor de vrouwen uit het dorp extra inkomsten zullen kunnen genereren.
SCHOON WATER EN SANITAIR: In juli 2021 werden vele families slachtoffer van een overstroming. Ze zijn alles kwijt. Sommigen zelfs elkaar. De straten lagen bezaaid met persoonlijke bezittingen. Winkels, restaurants, cafés, tankstations, ... vernield door het brute geweld van een eens zo rustige rivier. Op initiatief van Inge en Philippe werd TeamEclairs opgericht. Team Eclairs is een groep vrijwilligers die iedere week richting Trooz trekken om de slachtoffers te helpen. Uit solidariteit. De vrijwilligers worden op vlak van planning, materiaal, eten en overnachting volledig ontzorgd.
EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI: Iona vzw biedt ondersteuning aan zowel jongeren als volwassen personen met een beperking. Voor de volwassenen wordt ingezet op het recht op zinvol werk en op samenwerken. In hun werkgebieden werken zowel de inwonende volwassenen als externe cliënten die naar de dagbesteding komen. Ze gaan aan de slag in de bakkerij, de verskeuken, het atelier, De Schakel, de dierenverzorging of de tuin. Iedereen draagt bij volgens de eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Het samenwerken biedt groeikansen en draagt bij aan een gezonde individuele ontwikkeling.
INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR: Sid Meeussen en Jolan Pierlé (niet op foto), 2 leerlingen 6IW van githo Nijlen, maakten vorig schooljaar een geïntegreerde proef omtrent afbraak van plastics. Zij maken zich ernstig zorgen over de ‘plastic soup’, ondertussen aangegroeid tot een massa van 8,3 miljard ton plastic in zee. Als we niets ondernemen, zal er in 2050 qua gewicht meer plastic in zee zijn dan vis. In hun GIP gingen zij uitgebreid op zoek naar verschillende vormen om plastics af te breken. Funghi, bacterieën, andere levende wezens zoals motten, biologisch afbreekbare plastics, industriële verbranding, recyclage, … ze komen allemaal aan bod. Ook onderzochten ze de verschillende methodes om plastics uit zee te halen.
ONGELIJKHEID VERMINDEREN: De Samenleesgroep voor Anderstaligen is een initiatief van het Taalpunt Nederlands van de bibliotheek van Nijlen en wordt ondersteund door Joris De Bruyne, Nicole van Hove en Leen Deceulaer. Eenmaal per maand komen anderstaligen én vrijwilligers samen in de bib. Joris, Nicole en Leen kiezen vooraf enkele teksten in eenvoudig Nederlands uit. De teksten worden (voor)gelezen en vormen de basis voor een ongedwongen gesprek, bij koffie of thee en gebak. De teksten kunnen verhalen zijn, nieuwsartikelen uit de Wablieft-krant, een vleugje poëzie… De bib zorgt voor de logistieke ondersteuning en er is een nauwe samenwerking met het Praatcafé Anderstaligen van het Lokaal Dienstencentrum. Het Taalpunt Nederlands in de bib werd opgericht tijdens de COVID-pandemie. De Samenleesgroep moest bijgevolg wachten om aan de slag te gaan tot de maatregelen het toelieten. Ze maakten meteen een vliegende start.
DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN: De ‘Diamanttrappers’ zetten zich in voor een veiligere, aangenamere en duurzamere mobiliteit. Ze willen mensen overtuigen van de noodzaak maar zeker ook van de voordelen van de zogenaamde modal shift. Dit wil zeggen: op twee wielen of twee benen als het kan en enkel op vier wielen als het echt moet. Fietsen, autodelen, het openbaar vervoer, het zijn allemaal dingen waar de groep graag mee over nadenkt.
VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE: De spelotheek biedt gratis een gevarieerd aanbod aan gezelschapsspellen aan voor kinderen. Zo draagt de spelotheek haar steentje bij aan het verkleinen van kansarmoede. Speelgoed is namelijk belangrijk voor de ontwikkeling van vaardigheden van kinderen. De spelotheek bevordert bovendien sociaal contact en reduceert de afvalberg aangezien nieuw speelgoed niet aangekocht maar gehuurd kan worden.
KLIMAATACTIE: Wendy Van Looy opende in 2016 de deuren van haar huiskamerrestaurant. De gerechten die worden geserveerd zijn 100% plantaardig. De ingrediënten zijn waar mogelijk biologisch. Daarnaast wordt bewust gekozen voor seizoensgebonden en lokaal geoogste producten. Kortom een huiskamerrestaurant met de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk!
LEVEN IN HET WATER: Jan S'Jongers zet zich als Zapper in voor de netheid van onze gemeente. Hij is ook actief binnen de triatlonwereld. Jan stelde vast dat er langs de wedstrijden erg veel afval in de omgeving achterbleef. Hij heeft er dan ook persoonlijk voor gezorgd dat voor alle wedstrijden die onder de Belgian Triathlon (Be3), Triatlon Vlaanderen (3VL) en de Ligue Francophone de Triathlon (LF3) vallen een artikel in het wedstrijdreglement is opgenomen zodat elke deelnemer aan triatlonwedstrijden respect moet tonen voor het milieu en afval moet achterlaten op de voorziene plaatsen. Als dit niet gebeurt kunnen deelnemers een rode kaart krijgen waardoor ze uitgesloten worden van verdere deelname aan de wedstrijd. Een initiatief dat hopelijk ook voor andere sportwedstrijden navolging krijgt!
LEVEN OP HET LAND: Dankzij Maja Faes krijgt het initiatief van Suzanne Leisegang ‘hoe meer bloemen hoe beter’ een vervolg in Kessel! Bloemenzaadjes en kiemplantjes kunnen gratis worden opgehaald bij haar thuis. Britt Vanhoutte is sinds kort verhuisd naar Nijlen en met haar is ook haar plantenbibje mee verhuisd. Dankzij deze bib kan je plantjes ruilen voor een ander plantje of voor een kleine donatie. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. Dankzij deze twee initiatieven wordt onze gemeente mooier en biodiverser. Wat niet alleen ons maar ook de vogels, bijen, vlinders en andere insecten ten goede komt.
VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN: Lilia Van Den Eynde schildert al meer dan 45 jaar. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne kwam ze op het idee om een tombola te organiseren. Via deze weg verlootte ze een tiental schilderijen. In totaal werd €500,00 ingezameld. € 250,00 gaat naar het netoverschrijdend taalklasje voor Oekraïense lagereschoolkinderen. Hiermee wordt een deel van de werkmiddelen van het taalklasje betaald. De juffen en de kinderen zijn ook samen naar de winkel gegaan om o.m. fruit aan te kopen. Zo leerden de kinderen het Nederlands in de praktijk. De andere € 250,00 euro wordt gebruikt om een ontmoetingsmoment te organiseren voor Oekraïners en de gastgezinnen.
PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN: In mei werd op de weide aan het einde van de Nonnenstraat het tweedaagse festival Pret op de Plek georganiseerd. Een uit de hand gelopen feest voor de veertigste verjaardag van organisator Sam Hens. De opbrengst van meer dan € 23.000,00 werd geschonken aan het goede doel ‘levensloop: stichting tegen kanker’.
Na de huldiging werden de lokale helden getrakteerd op een hapje en een drankje.
Deel dit artikel
THEMA