Van 18 tot 25 september is het de Week van de Duurzame Gemeente. Ook lokaal bestuur Nijlen doet mee, en zette op zaterdag 18 september onze lokale duurzame helden in de bloemetjes.

Eerder lanceerde de gemeente een oproep naar lokale duurzame helden. Dit zijn burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere groepen die in hun dagelijkse bezigheden reeds bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Uit de genomineerden koos de jury voor alle 17 ‘Sustainable Development Goals SDG’s’ of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ een winnaar. De genomineerde winnaars werden afgelopen zaterdag gehuldigd in de polyvalente zaal van githo nijlen.

Fair Trade chocolade en een heel groot applaus voor onze lokale duurzame helden.

SDG 1 (geen armoede): Vrijwilligers sociale kruidenier. De sociale kruidenier richt zich op mensen in een moeilijke sociaal-financiële situatie. Naast een winkel waar kwaliteitsvolle basisproducten tegen een scherpe prijs worden verkocht is de sociale kruidenier ook een ontmoetingsplek. De werking van de sociale kruidenier wordt ondersteund door 14 vrijwilligers. Zonder de bergen werk die deze vrijwilligers verzetten zou de winkel moeilijk, zo niet onmogelijk draaiende te houden zijn!
SDG 2 (geen honger): Alle leveranciers aan de sociale kruidenier. Dankzij het leveren van voedseloverschotten aan de sociale kruidenier kunnen hier kwaliteitsvolle basisproducten tegen een scherpe prijs verkocht worden. Vandaar hartelijk dank aan Aldi Nijlen, Comarkt en grootdistributeur Bleijenberg.
SDG 3 (goede gezondheid en welzijn): Peter Stevens en vrouw Ewelina (auteurs van het kinderboek “Wat de bleep is corona?”) Het voorbije anderhalf jaar was voor veel mensen zwaar. Zeker voor kinderen was het niet altijd eenvoudig om goed te begrijpen wat er allemaal gebeurde. Om aan deze onzekere tijden tegemoet te komen hebben Peter en Ewelina het boekje ‘Wat de bleep is corona?’ geschreven. Dit voorleesboekje geeft kinderen aan de hand van kleurrijke illustraties tips en informatie over het coronavirus. De lezers worden door een verpleegster en een dokter wegwijs gemaakt in de wereld van COVID-19.
SDG 4 (kwaliteitsonderwijs): Margot Flintrop (trekker Zomer-Pret-School) Kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar konden deze zomer deelnemen aan de Zomer-Pret-School. Voor de middag kon er gespeeld worden. Tijdens de namiddag werd ingezet op rekenen, taal en STEM.
SDG 5 (gendergelijkheid): Fifty One Club diamant Nijlen. De Fifty One Club in Nijlen is de eerste Fifty One club met een gemengd bestuur.
SDG 6 (schoon water en sanitair): Alle deelnemers aan de groepsaankoop hemelwater. Deze zomer was erg nat maar in de toekomst zullen we ook vaak met droge zomers geconfronteerd worden. Daardoor wordt water een zeer kostbaar goed. De deelnemers aan de groepsaankoop zorgen voor opvang, infiltratie en hergebruik van dit waardevolle hemelwater dat op de daken valt. Contactgegevens waren moeilijk te verkrijgen (gdpr) maar we vonden het belangrijk om hen symbolisch te nomineren. Er hebben reeds 64 mensen zich geregistreerd. De groepsaankoop loopt nog tot 30 juni 2022.
SDG 7 (betaalbare en duurzame energie): vijfdejaars Wetenschappen-Wiskunde Githo (aanmaak biobrandstof) De 5e jaars Wetenschappen-Wiskunde maakten vorig schooljaar hun eigen biobrandstof in het kader van een STEM-project rond duurzame energie. De biobrandstof werd geschonken aan Natuurpunt De Wielewaal om er de dieselmotor van hun tractor mee te doen draaien.
SDG 8 (eerlijk werk en economische groei): Vrijwilligers wereldwinkel. Oxfam-Wereldwinkel zet zich in voor eerlijke handel. De winkel in Nijlen, waar op woensdagnamiddag, vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag eerlijke producten verkocht worden, steunt volledig op vrijwilligers. Naast het openhouden van de winkel zijn de vrijwilligers ook op tal van andere activiteiten en evenementen aanwezig om de verkoop van fairtrade producten te promoten.
SDG 9 : (industrie, innovatie en infrastructuur): Jasmin Moris en Bart Goedemee hebben actief meegewerkt aan de heropening van twee trage wegen: Jasmin zette zich in voor trage weg Bogaertsheide en Bart voor trage weg ter hoogte van de Legebaan. Trage wegen zijn ideaal om de natuur en het landschap te verkennen en bieden een vlot en veilig alternatief voor fietsers, wandelaars. Jasmin en Bart hebben in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland bekeken op welke manier de trage wegen het best in gebruik konden genomen worden. twee trage wegen: Jasmin zette zich in voor trage weg Bogaertsheide en Bart voor trage weg ter hoogte van de Legebaan. Trage wegen zijn ideaal om de natuur en het landschap te verkennen en bieden een vlot en veilig alternatief voor fietsers, wandelaars. Jasmin en Bart hebben in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland bekeken op welke manier de trage wegen het best in gebruik konden genomen worden.
SDG 10 (ongelijkheid verminderen): BuBaO De Regenboog. BuBaO de Regenboog is een school voor het buitengewoon basisonderwijs. De school zich richt op kinderen die tijdelijk of permanent specifieke onderwijsbehoefte hebben omwille van een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis. Zo krijgen ook deze leerlingen de kans om te groeien en om zich ten volle te ontwikkelen.
SDG 11 (duurzame steden en gemeenschappen): Annick Hollebeke (lesgeefster Velt) Annick is een lesgeefster bij Velt vzw. Ze organiseert regelmatig open tuin dagen. Tijdens deze dagen geeft ze een rondleiding in haar tuin om de deelnemers kennis te laten maken met wat er in onze eigen tuin of omgeving groeit. Bovenop de groenten en eetbare bloemen vind je er ook een bessentuin, een boomgaard en een serre met niet minder dan 35 verschillende soorten tomaten. Naast de vele informatie die je er kan krijgen, kan je gewoon ook kennismaken met een leuke biodiverse tuin, waar 12 maanden lang planten bloeien.
SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie): Vrijwilligers Fietsbieb. De Fietsbieb Berlaar-Nijlen draait volledig op vrijwilligers. Leden van de Fietsbieb kunnen voor hun kind (tot 12 jaar) een jaar lang een fiets lenen. Tweedehands, maar tiptop in orde. De geleende fiets kan men inwisselen voor een ander exemplaar uit de Fietsbieb. Een heel jaar lang! De vrijwilligers van de Fietsbieb brengen de kinderfietsen helemaal in orde, geven advies tijdens de ontleenmomenten en verzorgen de administratieve opvolging.
SDG 13 (klimaat): De Zevensprong (energetische renovatie schoolgebouw) Het lagere schoolgebouw van basisschool De zevensprong werd onderworpen aan een grondige energetische renovatie. Het gebouw wordt volledig geïsoleerd en voorzien van nieuwe technieken en duurzame verlichting. Dit zal niet alleen de energiefactuur maar ook de CO2-uitstoot sterk verminderen.
SDG 14 (leven in het water): Vrijwilligers opruimactie getroffen gebieden. Alain Dewael &Charlotte Nelis. Nadat het waterpeil gezakt was na het noodweer in juli lanceerden verschillende gemeenten een oproep voor enkele grote opruimacties. Ook Alain Dewael maakte de borst nat en ging aan de slag in het getroffen gebied. Daarnaast waren er ook verschillende inzamelacties. Er was vooral nood aan kledij en lakens. Charlotte was de allereerste om in Vlaanderen een inzamelactie op te starten.
SDG 15 (leven op het land): René de Backer (voorzitter Vlaams Bijeninstituut) René is voorzitter van het Vlaams bijeninstituut. Het VBI zet zich in om: - De bijenteelt te bevorderen; - Een evenwichtig leefmilieu tot stand te laten komen; - Landbouwers, natuurliefhebbers en imkers op te leiden; en - Activiteiten te ontwikkelen met het oog op het behoud en de uitbreiding van het natuurlijk milieu en meer bepaald van de flora ten behoeve van de pollen- en nectar-etende insecten, zoals de honingbij, solitaire bijen en alle andere bestuivende insecten.
SDG 16 (vrede, veiligheid en sterke publieke diensten): vrijwilligers vaccinatiecentrum en vrijwilligers voor de Minder Mobielen Centrale. Om de werking van het vaccinatiecentrum vlot te laten verlopen waren en zijn heel wat helpende handen nodig. Zowel vrijwilligers met medische achtergrond als vrijwilligers die onthaal- en administratieve taken opnemen. Het is dankzij deze vrijwilligers dat de vaccinatiecampagne zo vlot is verlopen.
SDG 17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken): Nijlense brandweermannen (in het kader van de overstromingen) Ook Nijlense brandweermannen waren in de weer tijdens de grote watersnood van midden juli. Ze hebben in heel gevaarlijke omstandigheden het hoofd koel gehouden. Zo hebben ze een 40-tal mensen naar het vaste land kunnen brengen.

De Week van de Duurzame Gemeente is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Deel dit artikel
THEMA