'Allemaal radicaal digitaal', het is één van de neveneffecten van de huidige corona situatie. Dat is zeker niet allemaal slecht, integendeel, we hebben nieuwe kanalen en manieren gevonden om mekaar digitaal te vinden en te helpen.

Het lokaal loket kinderopvang is zo’n een kanaal. Dit loket helpt mensen die hulp nodig hebben bij het zoeken naar opvang voor kinderen van 0-3 jaar. Je kan digitaal hulp krijgen, maar je kan ook bellen of indien nodig een fysieke afspraak maken in het Buurtpunt in de Kerkeblokken.

Wij belden even met verantwoordelijke Stijn Witters voor wat meer achtergrond.

Waarom dit lokaal loket kinderopvang, hoe groot is de nood?
Het lokaal loket kinderopvang is door Opgroeien in het leven geroepen om de zoektocht van ouders naar kinderopvang te vereenvoudigen. Ondertussen zijn er in de regio al verschillende loketten te vinden en sinds december ook bij ons in Nijlen. Het is ook de bedoeling van het lokaal loket om de registratie van de aanvragen en oplossingen op te lijsten zodat men een zicht heeft op de nood aan kinderopvang binnen de gemeente.

Ik merk dat er een nood is in de zoektocht naar kinderopvang. Vanaf dag één dat het loket is ontstaan had ik al een dringende vraag van ouders en ondertussen krijg ik een tweetal aanvragen voor kinderopvang per week.

Waarvoor kunnen de mensen precies bij het loket terecht?
Op de website van het lokaal loket, uwhuisvanhetkind.be/loket/nijlen, vind je alle kinderopvanginitiatieven terug die onze gemeente te bieden heeft. De ouders hebben hierdoor de mogelijkheid om een kinderdagverblijf of onthaalouder te zoeken naar hun wensen. Een rechtstreekse plaats vinden is echter niet zo gemakkelijk in onze regio. Als ouder wordt je geconfronteerd met wachtlijsten en dat zorgt voor ongerustheid. Ik bekijk dan met de ouder of er nog andere mogelijkheden zijn zoals bijvoorbeeld in een buurgemeente op zoek gaan. Als er niet onmiddellijk een oplossing uit de bus valt wordt er op een later tijdstip nogmaals bekeken of er iets veranderd is aan de situatie en een oplossing gevonden kan worden.

Vanaf dag één dat het loket is ontstaan, had ik al een dringende vraag van ouders en ondertussen krijg ik een tweetal aanvragen voor kinderopvang per week.
Stijn Witters

Verwijzen jullie door als mensen algemene vragen over opvoeding stellen?
Momenteel heb ik nog geen opvoedingsvragen gehad maar uiteraard worden de ouders doorverwezen. Het Huis van het Kind is een mooi initiatief dat ook in Nijlen bestaat en ouders verder kan helpen met zowel opvoedingsvragen als praktische vragen.

Is er bijzondere aandacht voor gezinnen of kinderen met bijzondere noden?
Wanneer een kind een specifieke hulpvraag heeft, moet er bekeken worden welk opvanginitiatief de juiste oplossing kan bieden voor het kind. Ook als er een dringende vraag is aan opvang wordt er een tandje bijgezet om een antwoord te bieden. Uiteindelijk worden kwetsbare gezinnen ondersteunt in hun zoektocht naar kinderopvang.

Heb je tips voor jonge, werkende ouders in deze moeilijke Corona tijden?
Ik kan aannemen dat de flexibiliteit van ouders in de combinatie werk en gezin op de proef wordt gesteld. Er bestaat geen goede of slechte ouder als je maar een betrokken ouder bent. Als je vragen hebt over je kind of de opvoeding, hoe klein ook, is hier ondersteuning voor te krijgen. Met het lokaal loket willen we hier mee een antwoord voor zijn.

Deel dit artikel
THEMA