‘Werksters’ zo noemen we vrouwelijke bijen en die naam is helemaal terecht. Ze zijn continu in de weer om stuifmeel te vervoeren tussen bloemen en planten. Zo zorgen ze voor veel en veel meer dan enkel honing. Tot 1 op 3 van alle groenten en fruit die je in de winkels kan kopen, ligt daar dankzij de bij! Maar ze hebben het moeilijk, onze o zo noodzakelijke bijen. Zeker ook hier in Nijlen is er veel sterfte onder de bijenvolkeren. Daar moeten we meer over weten en dat gaat gebeuren dankzij artificiële intelligentie, maar vooral dankzij jou! Jouw foto’s zijn broodnodig om te leren waarom er zoveel bijen sterven en wat we daaraan kunnen doen. Meer uitleg door Pieter Heyns en Laurent Bernaerts van Plantsoon, een partner in het ‘Buzzwatch’ project.

Pieter en Laurent, wat is precies de bedoeling van het ‘Buzzwatch’ project?

‘We zien helaas in heel Europa dat er bijensterfte is. Maar op de ene plaats is het erger dan op een andere. We willen weten waarom dat zo is. Wat is daar anders? Ligt het aan de planten? Of aan welke planten er waar staan? Ligt het aan de bermen langs de wegen of aan planten in velden of bossen? Wat verandert er in de loop van het bloeiseizoen op al die plaatsen? Heeft het te maken met ziektes bij planten of met gebruik van pesticiden? Groeien de planten anders (bv. door droogte) of groeien ze op andere momenten (bv. vanwege klimaatveranderingen)? Hoe gedragen de bijen zich? Dit is maar een greep uit de talrijke vragen die we willen beantwoorden. Het is pas als we dat weten, dat we gericht kunnen ingrijpen. We hebben dus nog heel veel bij te leren en de tijd dringt.

Waarom hebben we Artificiële Intelligentie (AI) nodig voor dit project?

‘Het antwoord op die vraag zit al voor een deeltje in het antwoord op de vorige vraag. We zitten met echt heel veel verschillende vragen en die gaan over de letterlijk ontelbare planten en gewassen in Nijlen, zowel in aantallen als in soorten én de plaatsen waar ze staan (of net niet). Dat gaat enorm veel data opleveren. AI is uitermate geschikt om in die berg aan gegevens en afbeeldingen patronen te vinden en er conclusies uit te trekken. Welke planten zorgen voor de meeste voeding voor de bijen en doen dat liefst tijdens een zo lang mogelijke periode, dat is bv. een vraag waar we een antwoord op hopen te krijgen. Of waar gedijen welke planten beter of net minder goed. Om dat antwoord te kunnen geven, heeft het AI-systeem heel veel gegevens nodig. Hoe meer foto’s en gegevens we verzamelen in Nijlen, hoe meer we dankzij AI zullen bijleren. Dan kunnen we daarna ook heel gericht en efficiënt bijsturen. Dat moet dan zowel door ‘gewone’ mensen gebeuren als door de groendienst van de gemeente en door landbouwers, eigenaars van weilanden, enz…

Wat verwachten we van Nijlenaars die willen meedoen? Wie zoeken we vooral?

‘Tegenwoordig heeft iedereen bijna altijd een smartphone op zak. Het is de bedoeling dat mensen ons zoveel mogelijk foto’s bezorgen, van planten, bermen, plantsoenen, velden, weilanden en dat liefst op meerdere momenten de komende maanden. Hoe meer hoe beter! We vragen een heel kleine inspanning van de mensen, die ze in hun dagelijkse gewoonte kunnen inpassen. We denken bv aan mensen die dagelijks met hun hond gaan wandelen, andere wandelaars, scholieren op weg naar en van school, mensen van de adviesraden zoals bv. de seniorenraad, zappers, gemachtigde opzichters, leden van Natuurpunt, mensen van de wandelclub, de groendienst van de gemeente of net zo goed andere medewerkers van de gemeente. Het gaat er om dat je geregeld op dezelfde plaatsen in de gemeente passeert en daar een foto van neemt en die in een app uploadt. Dat is echt alles wat we vragen, af en toe onderweg tijdens je dagelijkse of wekelijkse routine een foto nemen en die uploaden in een makkelijke app. In de app van Plantsoon staan duidelijke instructies over hoe de mensen foto’s moet nemen. Het is allemaal heel gebruiksvriendelijk.

Hoe kunnen mensen aangeven dat ze willen meedoen?

‘In eerste instantie willen we vooral een lijst maken van liefst zoveel mogelijk mensen die zich engageren. Daarna gaan we zien hoe dit verdeeld is over de gemeente. De app kan eventueel suggesties geven op welke plaatsen we moeten focussen op basis van het adres van de mensen en/of de nood aan foto’s bij bepaalde bermen.

Wil je meedoen? KLIK HIER om in te schrijven.
Daarna contacteren we je voor meer praktische afspraken.

Deel dit artikel
THEMA