In mei vond de laatste jeugdraad van het werkjaar 2020-2021 plaats. Het was meteen ook de laatste jeugdraad met Simen Thys als voorzitter. Na drie jaar geeft hij de fakkel door aan Stijn Claes. Tijd voor een gesprek met beide jongeren.

TekstGunther Melis FotografieKurt Heylen

Simen, jij zit ondertussen al bijna 8 jaar in de Nijlense jeugdraad. Sinds november 2018 leidde je de vergaderingen in goede banen. Hoe blik je terug op de voorbije drie werkjaren?
SIMEN: Het waren voor mij vooral drie plezante jaren. Ik ben echt content dat ik voorzitter mocht zijn en dat ik het gedaan heb. Dat we als jeugdraad er in slagen om de stem van alle jeugd te laten horen daar ben ik echt wel trots op. Door inspraakacties en bevragingen kunnen we een representatief beeld vormen van wat er leeft bij de jeugd en daar onze eigen ervaringen aan koppelen.

We horen hier duidelijk een trotse voorzitter. Wat zal je het meeste bijblijven?

SIMEN: Heel plezante herinneringen heb ik zeker aan onze Avonden van het Jeugdwerk waarbij alle vrijwilligers in de bloemetjes gezet werden met telkens een stevig feestje, en aan de ontbijtacties van de Dag van de Jeugdbeweging. De fuif waarmee we geld inzamelden voor Levensloop was ook een mooie actie. Maar het meest trots ben ik toch op de brochure die we onlangs uitgaven rond psychisch welzijn. Een hand uitsteken naar jongeren is echt wel belangrijk, zeker nu maar eigenlijk altijd.

Als adviesraad geef je inderdaad advies en dat hoeft niet altijd opgevolgd te worden?

SIMEN: Zeker en vast. Als jeugdraad nemen we soms al eens een leidende rol binnen de adviesraden. Zo was het de jeugdraad die het initiatief nam om een memorandum te schrijven naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Het is dan fijn dat andere raden mee op die kar springen. Bijkomend wilden we ook intensief mee werken aan de opmaak van het meerjarenplan maar dat liep moeilijker. Dat is jammer maar we hebben toen op een constructieve manier samengezeten met het bestuur met betere afspraken als gevolg. En dat is een mooie verwezenlijking van de jeugdraad waarbij alle adviesraden baat hebben.

 

Foto Jeugdraad Nijlen 2018

Laat de Nijlense jeugdraad zich genoeg horen?
STIJN: Zeker en vast wel. We proberen regelmatig in beeld te komen bij de jeugd maar ook bij de volwassen bevolking. Zo deelden we fietslichtjes uit op fuiven aan jongeren die geen goede of kapotte fietsverlichting hadden. Op die manier pakken we een probleem positief aan. We zetten ook in op inspraak en dragen een steentje bij aan goede doelen zoals bv. Rode Neuzendag.
SIMEN: En we denken ook voortdurend verder na hoe we ons nog bekender kunnen maken bij alle jongeren. Het is belangrijk te weten dat ze via de jeugdraad hun ideeën kunnen laten horen. Op die manier zijn in het verleden al heel wat mooie projecten in onze gemeente gestart zoals bijvoorbeeld de oprichting van het jeugdhuis 25 jaar geleden, de realisatie van het skatepark, een fuifcharter enzovoort.

Stijn, sinds november 2018 maak jij ook deel uit van de jeugdraad. Klaar om het roer over te nemen?
STIJN: Ik apprecieer de werking van de jeugdraad. Wel fan dus, al had ik niet direct de intentie om me als opvolger voor de voorzitter kandidaat te stellen. Na enkele babbels zag ik dat wel zitten. Ik kijk er naar uit om mee de jeugd van Nijlen te vertegenwoordigen.

De komende twee jaren blijf je al zeker op post. Wat hoop je met de jeugdraad te bereiken?
STIJN: Er is al een kinderraad voor 11 tot 12-jarigen. In de jeugdraad zetelen vooral +18-jarigen. Het zou fijn zijn om ook enkele 16 tot 17-jarigen te overtuigen om deel uit te maken van de jeugdraad. Daarnaast hopen we volgend jaar terug een Speelhappening te kunnen organiseren, voor veel volk! Sowieso staat heel wat op de planning: we gaan een aantal initiatieven uitwerken rond psychisch welzijn, jongeren bevragen via het project Aanstekers en, samenwerken met de kinderraad rond zichtbaarheid in het verkeer.

Simen, heb je nog een laatste gouden tip voor je opvolger?
SIMEN: Vaak hebben jeugdraadsleden een jeugdwerkverleden of zijn ze actief bij een vereniging. Dat speelt echter niet in wat we bespreken of doen en dat is belangrijk als jeugdraad. Blijf dus inzetten op het vertolken van de stem van alle jeugd. Hou het ook gezellig voor iedereen… de jeugdraad is leuk om naar toe te komen.

Een mooie afsluiter. Dankjewel Simen en succes Stijn!

Wil je meer weten over de Nijlense jeugdraad? Neem een kijkje op
www.jeugdraadnijlen.be of neem contact op met jeugdconsulent Gunther Melis, secretaris van de jeugdraad.

Dat we als jeugdraad er in slagen om de stem van alle jeugd te laten horen daar ben ik echt wel trots op
Simen Thys
Deel dit artikel
THEMA