De verbroedering met Güssing vindt zijn oorsprong in 1971. We gaan op bezoek bij Willy en Juliette Verstreepen-Huygelberghs, waar ook Maria Huygelberghs mee aan tafel schuift. Wie immers beter dan Maria, Willy en Juliette kunnen ons vertellen hoe de verbroedering met Güssing 50 jaar geleden is ontstaan? De ontvangst was bijzonder hartelijk, zoals van ereburgers van Güssing kan verwacht worden, mét uhudler schnaps en uhudler sprudler…

1971, Stadtkapelle Güssing op bezoek in Nijlen

Hoe is de verbroedering met Güssing ontstaan?

Juliette: De Vlaamse kermis in de Onze-Lieve-Vrouweparochie aan de Bouwelsesteenweg stond in 1971 in het teken van ‘Burgerlanddagen’. Er werd Oostenrijkse wijn uit Burgerland geserveerd en een Oostenrijkse muziekvereniging, de Stadtkapelle van Güssing, werd uitgenodigd. Het officiële ontvangst werd verzorgd door de Nijlense Keersters onder begeleiding van accordeonist Fons Engelen, mijn schoonbroer zaliger.

Tussen pot en pint en al musicerend en dansend werden tijdens deze meerdaagse feestelijkheden vriendschappen voor het leven gesloten. De Güssingers waren gecharmeerd door de ‘Nijlense Keersters’ en ze sloten Fons met zijn accordeon in hun hart. Grote ogen werden getrokken toen Fons het Burgerland-Lied ten berde bracht op zijn accordeon!

De Güssingers verbleven tijdens dit bezoek in de jeugdherberg en bij het huiswaarts keren, werd een tegenbezoek afgesproken.

En zo geschiedde?

Maria: En zo geschiedde… Enkele dagen later, met de start van het slijpersverlof, vertrokken Fons en ik, samen met Mit Van Looy zaliger (de leidster van de Nijlense Keersters) en Ward en Mia Davidson – Moeskops naar Güssing. Met vijf in één auto. Mit was de aanvoerder van ons gezelschap en was de enige die de Duitse taal machtig was. Het plan was om in twee dagen de reis naar Güssing te maken, maar we legden de trip van 1.300 km in één dag af. In Güssing aangekomen troffen we in Hotel Fassmann Franz Stangl, een bekend gezicht, aan de toog aan. Het was een hartelijk weerzien, er werd meteen onderdak aangeboden en het werd een fantastische week.

Voor Fons en mij was dit de eerste van misschien wel 70 Güssing bezoeken. Er zijn jaren geweest dat we meermaals naar daar trokken!

De Nijlense Keersters

Hoe werd de verbroedering met Güssing geofficialiseerd?

Willy: De verbroedering was aanvankelijk voornamelijk gebaseerd op vriendschapsbanden tussen Nijlenaars en Güssingers. Juliette en ik gingen zelf voor het eerst in 1972 mee naar daar. Er volgden talloze bezoeken en tegenbezoeken en het vele heen en weer gereis van Nijlenaars en Güssingers zorgde voor het behouden en versterken van deze vriendschappen.

In 1996 trok ik mijn stoute schoenen aan op de scholencross aan de Klokkenlaan en sprak ik schepenen Marc Engelen en Jef Van Assche aan. Ik vroeg hen of het gemeentebestuur de 25 jaar van verbroedering tussen Nijlen en Güssing niet wilde vieren. En ja hoor, op 26 augustus 1996 werden de Güssingers officieel ontvangen op het gemeentehuis ter gelegenheid van het 25 jarige bestaan van deze verbroedering. In 1997 werden we zelf officieel op bezoek uitgenodigd in Güssing en trokken we met twee bussen Nijlenaars, waaronder een officiële delegatie van het gemeentebestuur en de cultuurraad, van 9 tot 13 juli naar daar.
Sindsdien werden er bezoeken en tegenbezoeken georganiseerd in 2000, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014, 2016 en 2018. De laatste keer dat we officieel naar Güssing reisden, dat was in 2016, gingen 120 Nijlenaars mee op bezoek. Het werd als het ware een volksverhuizing!

Normaal hadden we in 2020 opnieuw naar onze zusterstad getrokken, maar dit bezoek werd wegens corona uitgesteld naar 2021 en vervolgens naar 2022. Hopelijk kan de verbroedering volgend jaar van 16 tot 23 juli wel plaats vinden!

2002, Marc Engelen wordt ‘Ridder voor het leven van de stad Güssing’ geslagen.

Klopt het dat jullie ereburgers van Güssing zijn?

Willy: Dat klopt! Zelfs meer dan dat… In 2002 werden Fons en ik, samen met burgemeester Paul Verbeeck, toenmalig schepen Marc Engelen en Charles Verhaegen, toen voorzitter van het Güssingcomité, tot ‘Ridders voor het leven van de stad Güssing’ geslagen. En in 2011 werden we inderdaad, naar aanleiding van 40 jaar verbroedering, door toenmalig burgemeester Peter Vadasz uitgeroepen tot ‘Ehrebürger’ van Güssing.

Maria: Maar wist je dat er ook pedaalridders zijn?
Onze Benny (Benny Huygelberghs nvdr.) legde meermaals de trip naar Güssing met de fiets af. De eerste maal was in 1988. In 2003 maakte hij er een trip van meer dan 2.000km van en fietste hij via Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Italië en Slovenië naar Güssing. Hij is intussen gekroond tot pedaalridder in Güssing en er werd ooit zelfs een reportage over uitgezonden op Vlaanderen Vakantieland!

De pioniers van de verbroedering Juliette, Willy, Mit, Fons en Maria
Deel dit artikel
THEMA