HYPe 2.0 is een fotografencollectief van mensen die reeds lang op een enthousiaste en vrije manier met fotografie bezig zijn. Ze zijn niet verbonden aan een fotoclub en leggen zichzelf of de groep geen regels op wat betreft fotografie. Vanaf 15 juni is hun nieuwe expo te bezoeken in het voormalig gemeentehuis van Kessel.

Hoe HYPe 2.0 is ontstaan?

Hilde: HYPe 2.0 is een groep van vijf enthousiaste fotografen Hilde, Yves, Peter, Eric en Tilly. De naam HYPe 2.0 is een samenstelling van de beginletters van onze voornamen. De “2.0” verwijst naar de uitbreiding van onze groep met Tilly na onze eerste tentoonstelling.

Wat is het idee achter HYPe 2.0 en hoe onderscheiden jullie je van traditionele fotoclubs?

Yves: Wij zijn niet verbonden aan een fotoclub en leggen onszelf geen regels op in onze fotografie. Ons doel is om vrij en onbeperkt onze creativiteit te uiten. We komen regelmatig samen om over fotografie te praten, ons werk te tonen en te bespreken.

Jullie kiezen telkens een bijzondere locatie voor jullie tentoonstellingen?

Peter: Absoluut. Het vinden van een unieke locatie met een eigen sfeer is essentieel voor onze tentoonstellingen. Onze eerste tentoonstelling vond plaats in het voormalige stationsgebouw van Nijlen, vóór de renovatie. Daarna exposeerden we in de voormalige bakkerij van wijlen Jos Wuyts, ’t Klokske. Beide locaties hadden een eigen ziel en geschiedenis, wat onze exposities een extra dimensie gaf.

 

En nu hebben jullie het voormalige gemeentehuis van Kessel gekozen. Wat maakt deze locatie zo bijzonder?

Eric: Dit gebouw heeft een rijke geschiedenis en biedt de perfecte ambiance voor onze tentoonstelling. Dankzij de medewerking van het gemeentebestuur van Nijlen konden we hier terecht. Het gebouw voegt een extra laag toe aan onze werken.

Wat kunnen bezoekers verwachten van jullie tentoonstelling?

Tilly: Elke fotograaf heeft een unieke visie en stijl. Mijn werk is bijvoorbeeld barok en ik probeer de wereld vast te leggen zoals die zich op dat moment voor mijn lens presenteert. Hilde speelt met licht en beweging, Yves vertelt persoonlijke verhalen met zijn foto’s, Peter creëert zijn eigen wereld vaak met een architecturale achtergrond. Eric laat zich inspireren door literatuur om zijn foto’s te maken. Samen geven we een divers beeld van de ziel van de maker.

Jullie exposeren dus niet elk jaar. Hoe vaak komen jullie met nieuw werk naar buiten?

Hilde: Aanvankelijk hadden we het plan om elke vijf jaar nieuw werk te presenteren, maar de fotomicrobe kriebelt harder dan verwacht. Hoewel de regel van vijf jaar niet standhield, blijven we ons inzetten om met nieuw werk naar buiten te komen in ons eigen dorp.

Hebben jullie buiten deze groep ook individueel geëxposeerd?

Yves: Ja, verschillende leden van onze groep hebben ook individueel geëxposeerd op andere locaties. Maar als groep houden we eraan om onze eerste tentoonstelling van nieuw werk steeds in Nijlen te houden.

Eric:
 Om af te sluiten willen we het gemeentebestuur van Nijlen en de cultuurdienst van de gemeente bedanken voor hun begeleiding en medewerking.

Iedereen van harte welkom!

Hype 2.0 is vrij te bezoeken op:
Zaterdag 15-22-29 juni (14:00 – 18:00)
Zondag 16-23-30 juni (11:00 – 18:00)
Oud-gemeentehuis Kessel
Kessel-Dorp 54, 2560 Kessel

Deel dit artikel
THEMA