Bloemen brengen vreugde en kleur, maar voor dieren betekenen ze veel meer. Ze zijn levensnoodzakelijk voor insecten en die zijn op hun beurt weer nodig om onze voedingsgewassen te laten groeien. Het hangt allemaal met elkaar samen. En dus is het logisch dat bloemen en andere gewassen vlak naast elkaar staan en dat zie je op meerdere plaatsen in de gemeente. Heel wat akkers zijn sinds enkele jaren omzoomd door bloemrijke randen. Da’s een mooi project, letterlijk en figuurlijk.

Lucas Vanermen van Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) weet er meer over.

Vanwaar komen al die prachtige, kleurrijke akkerranden?
Nijlen, Berlaar en Heist-op-den-Berg geven een budget aan RLRL om bloemenmengsels aan te kopen. Tegelijk krijgen landbouwers een vergoeding om die mengsels in te zaaien langs hun akkers. Ook via de Vlaamse Landmaatschappij worden heel wat bloemrijke akkerranden ingezaaid. 

Over welke oppervlakte gaat het in Nijlen?
In Nijlen werd dit jaar via Regionaal Landschap 7285 vierkante meter bloemrijke akkerrand ingezaaid in stroken van zes meter langs perceelsgrenzen. Samen met de bloemrijke akkerranden van de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM) erbij is deze oppervlakte nog enkele malen groter.

Het is een project dat tegelijk verschillende doelen heeft, welke zijn dat?
Bloemrijke akkerranden hebben veel functies. Ze zorgen voor mooie kleuren, maar gaan ook de achteruitgang van de biodiversiteit tegen. We zaaien bloemen die veel nectar produceren en dat is noodzakelijke voeding voor heel wat soorten insecten. Daarbij ook bv. bijen die zorgen voor bestuiving van gewassen waar de mens letterlijk en figuurlijk mee de vruchten van plukt. Ze zorgen ook voor de bestrijding van plaaginsecten. Hierdoor moeten de landbouwers minder pesticiden gebruiken. De insecten zijn daarnaast ook voeding voor kuikens van akkervogels als de kievit en de patrijs. Later op het jaar produceren de bloemen veel zaad en dat is dan weer wintervoedsel voor tal van akkervogels. Die hebben het ook moeilijk.

 

FOTO + COVERFOTO: Jo Van Loven

Waarom moeten we de kievit helpen en hoe gebeurt dat?
Net zoals veel akkervogelsoorten komt de kievit steeds minder voor. De iconische en ooit zo door iedereen gekende landbouwvogel is zelfs bedreigd. De intensivering van de landbouw zorgde voor een lager voortplantingssucces en er zijn ook minder insecten, die essentieel zijn voor de overleving van kievitskuikens. Andere oorzaken zijn versnippering van het landbouwgebied en de droogte van afgelopen jaren. RLRL en VLM contacteerden landbouwers met de vraag om te helpen. Dat kan door bv. geschikte maïsakkers braak te laten liggen tot 10 mei. Omwille van natte graslanden besloten de landbouwers om deze zelfs niet te maaien voor 22 juni. Hierdoor kwam er in Nijlen 5,1 ha kievitvriendelijk landbouwperceel bij. Deze vogelvriendelijke oppervlakte zorgde voor de aanwezigheid van 6 broedkoppels. 

TIP: Wil je de typische roep van de kievit horen, klik hier

FOTO: Lucas Vanermen

In Nijlen kwam er 5,1ha kievitvriendelijk landbouwperceel bij.
Lucas Vanermen

Hoe kan je thuis de dieren helpen?
Zelf kan je je gazon minder frequent maaien en niet meer bemesten. Je krijgt dan meer plantensoorten en daar komen meer verschillende insecten op af. Daar gaan dan ook weer andere diersoorten van profiteren. Plant bij voorkeur ook inheemse bomen en struiken. Heel wat insecten zijn van deze soorten afhankelijk. Verder is het ook belangrijk tuinen zo weinig mogelijk te verharden en pesticidengebruik tot een minimum te beperken.

  • FOTO: Johan Peeters
  • FOTO: Johan Peeters
  • FOTO: Johan Peeters
Dit jaar werden in de Bogaertsheide, Diepevoortstraat en Hellevoorstraat bloemrijke akkerranden via het project ingezaaid:
Deel dit artikel
THEMA