Nijlen centrum ligt voor voetgangers wat dichter bij de hemel. Letterlijk omdat er een nieuwe trage weg werd heropend die naar de Hemelweg leidt, maar ook figuurlijk omdat er samen met de trage weg meteen ook een bos toegankelijk is gemaakt. Het Heksenbos nog wel! Daarover gingen we een babbeltje doen met Johan Van den Broeck. Zijn vader is eigenaar van een stuk van het gebied en Johan groeide er op, hij weet waarover hij het heeft.

Waar is die nieuwe trage weg?
De trage weg begint in de Legebaan (tussen Legebaan 45 en 53) gaat tot aan de Hemelweg. Je begint op een steenworp van het centrum en voor je het weet sta je midden in de natuur.

Een gebied met geschiedenis.
“In vroegere tijden gingen kinderen via deze weg er van en naar school of kwamen er ravotten of vlinders vangen. En over vangen gesproken, mannen uit de buurt kwamen er andere dingen vangen. Met een soort quasi onzichtbaar visnet kwamen ze…vogeltjes vangen”, zo geeft Johan ons mee. Dat is nu allemaal illegaal, maar in de periode van ongeveer de jaren ’70 kraaide daar geen haan naar, om nog even in vogeltermen te blijven.

En wat is dat nu met dat Heksenbos?
Laat de naam je niet afschrikken, er zijn geen duistere krachten aan het werk en van pruttelende soepketels met vieze ingrediënten of rondvliegende bezems is al helemaal geen sprake. “Het Heksenbos is een flink stuk natuur, met loofbomen, eiken en canadapopulieren, zo typeert Johan het gebied.

Vanwaar dan die naam, Heksenbos?
Dat weet Johan niet precies, maar het is altijd zo geweest. “Het kan er soms wel een beetje duister zijn, het ligt zo wat lager met natte, moerassige stukken als het veel geregend heeft”, zo besluit Johan.

Enkele jaren geleden hielpen vrijwilligers om de trage wegen in Nijlen in kaart te brengen. Op basis van de bevindingen van deze bijzondere padvinders werden een tiental plaatsen weerhouden waar er werk gemaakt wordt van hetzij een (her)opening, hetzij een herwaardering van trage wegen. 

Deel dit artikel
THEMA