Participatie-avond mobiliteit in wijk Vogelzangstraat 22/8 Lokaal Bestuur Nijlen

Wil je graag mee nadenken in welke mobiliteitsrichting we uiteindelijk moeten gaan kijken? Kom dan met ons meepraten op onze participatieavond op donderdag 22 februari, van 19 uur tot 21.30 uur Parochiezaal Torenven, Torenvenstraat 5 (inschrijven is wegens organisatorische redenen verplicht).

Schrijf je in via deze link

Waarom nadenken over mobiliteit in de wijk Vogelzangstraat?

Voor deze oefening kijken we niet alleen naar de Vogelzangstraat. De straat heeft namelijk ook een effect op de omliggende straten. Daarom is er een volledige zone afgebakend die we als één geheel zullen bekijken wanneer we mobiliteitsmaatregelen bespreken. In de oefening kijken we naar de mogelijke mobiliteitsmaatregelen, om ook een versnelling te maken op volgende doelstellingen:

 1. De leefbaarheid van de straat te vergroten: welke ingrepen maken het fijner om er te wonen?
 2. Klimaatmaatregelen nemen: door te ontharden en opvang voor regenwater te voorzien, wordt de wijk klimaatrobuust[GI1] .
 3. Werken voor het aanbrengen van hoge druk drinkwaterleiding onder het wegdek

De Vogelzangstraat loopt dwars door de Kesselse Hei. De baan is niet voorzien op veel gemotoriseerd verkeer, en heeft op bepaalde plekken ook bochten waarvan de zichtbaarheid sterk belemmerd is. Toch merken inwoners dat de Vogelzangstraat -vooral tijdens de spitsuren- sterk gebruikt wordt door doorgaand verkeer. Hierin zien we twee voorname knelpunten: heel wat auto’s omzeilen de lichten op de Emblemsesteenweg via de shortcut Vogelzangstraat-Elzestraat/Vaerestraat en vele autobestuurders proberen sneller van en naar de Emblemsesteenweg naar de Broechemsesteenweg te geraken via deze weg. Vooral sinds de werken op de Broechemsesteenweg hebben inwoners het gevoel dat de sluiproute Vogelzangstraat bekender is geworden en vaker gebruikt wordt.

Een smalle weg en veel verkeer, creëert vaak onveilige situaties. Burgers melden ons ook dat sommige autobestuurders agressief reageren naar fietsers of voetgangers, of veel te snel door de straten rijden. De fietser en wandelaar zouden er echter een veel prominentere plek mogen krijgen. De inwoners bevestigen dat de Kesselse Hei een prachtig recreatiegebied is, dat vele Nijlenaars aantrekt om te genieten van de natuur.

Samen willen we leefbaarheid van de Vogelzangwijk terug verhogen. Niet alleen de leefbaarheid voor de bewoners, maar ook de veiligheid voor de zwakke weggebruikers, zodat zij niet meer van de baan worden geduwd als er auto’s passeren.

We begrijpen ook dat mensen de Vogelzangstraat nemen als snellere route. Velen hebben deze route leren kennen tijdens de wegenwerken op de Broechemsesteenweg, maar ook de vele gps-apps geven deze route als de snelste aan. Dit willen we graag weer veranderen.

We zien daarnaast ook dat het op sommige plekken gevaarlijk of moeilijk is om vanuit de wijk op de hoofdbanen te geraken: weinig zichtbaarheid of op fietspaden moeten rijden om aankomend verkeer te kunnen zien.

Los van de auto’s die de baan gebruiken om sneller op hun bestemming te geraken, merken we ook heel wat hiaten aan de baan zelf. Sommige riooldeksels liggen te diep, wat onveilige situaties voor fietsers oplevert, diepe putten aan vluchtheuvels, te weinig plek voor de voetgangers op de aangelegde weg en op sommige plekken (bv de Aardstraat) ook door het aantal geparkeerde wagens.

Het – op sommige plekken – kapotte wegdek maar ook het denderende lawaai van (zwaarder) verkeer dat niet in de wijk moet zijn, doet wat met de woon- en verblijfsbeleving van de buurt. De Vogelzangstraat is nu eenmaal niet voorzien als verbindingsweg.We zijn dan ook op zoek gegaan, samen met buurtbewoners, wat mogelijke oplossingsrichtingen voor deze problemen kunnen zijn.

Wat is dan nu de vervolgstap?

Wil je graag mee nadenken in welke mobiliteitsrichting we uiteindelijk moeten gaan kijken? Kom dan met ons meepraten op onze participatieavond op donderdag 22 februari, van 19 uur tot 21.30 uur Parochiezaal Torenven, Torenvenstraat 5 (inschrijven is wegens organisatorische redenen verplicht).

Schrijf je in via deze link

Info
 • Adres

  Parochiezaal Kessel Station, Torenvenstraat 5, Kessel

 • Wanneer

  Donderdag 22 februari (19:00 - 21:30)

 • Prijs

 • Werkt met UiTpas?

  Nee

 • Doelgroep

  Senioren, Tieners, Volwassenen

 • Organisatie

  Lokaal Bestuur Nijlen

 • Info Telefoonnumer

  03 410 02 11

 • Info E-mail

  info@nijlen.be

Deel dit artikel
22 februari