Participatie-avond mobiliteit in wijk Legebaan 28/2 Lokaal Bestuur Nijlen

In de Legebaan en omliggende straten, willen we de voetganger en fietser terug een veilige plek geven, willen we het wegdek terdege aanpassen en willen we het verkeer ontmoedigen om deze wijk te gebruiken om sneller te zijn. De leefbaarheid verhogen en de rust terugbrengen voor iedereen, is hier het uiteindelijke doel. Hoe we dit concreet kunnen gaan aanpakken, op basis van onze gesprekken met de buurt en de daaropvolgende mogelijke voorstellen van het mobiliteitsbureau, bespreken we graag met jullie op de participatieavond van woensdag 28 februari, van 19 uur tot 21.30 uur in refter Goezo Kerkeblokken, Kerkeblokken 7. (inschrijven is wegens organisatorische redenen verplicht).

Schrijf je in via deze link

Waarom nadenken over mobiliteit in wijk Legebaan?

De Legebaan stond al lang op de planning, en eindelijk is het zover: een groot deel van de weg zal heraangelegd worden. De werken lopen tot in de wijk, en zullen Legebaan, Groenstraat, Retsestraat en insteken van Kramosstraat en Watertorenstraat omvatten.Bij die heraanleg willen we meteen de nodige aanpassingen doen om

 1. De leefbaarheid van de straat te vergroten: welke ingrepen maken het fijner om er te wonen?
 2. Klimaatmaatregelen nemen: door te ontharden en opvang voor regenwater te voorzien, wordt de wijk klimaatrobuust.
 3. Rioleringswerken uit te voeren

Legebaan staat echter niet op zich. Het is ook een straat die effect heeft op de rest van de wijk. Daarom bestuderen we het mobiliteitsvraagstuk op niveau van de hele wijk en niet enkel op niveau van de straten die moeten heraangelegd worden.

De uitvoering van de wegenwerken is nog niet exact vastgelegd, maar zal op korte termijn van start gaan. Voordat die werken beginnen, willen we goed weten hoe de nieuwe heraanleg er moet uitzien opdat de doelstellingen en de wensen van de wijk beantwoord worden.

Inwoners van Legebaan, maar ook vele omliggende straten, zien veel autoverkeer passeren dat de wijk gebruikt als route om van Bevelsesteenweg naar Kesselsesteenweg te gaan.  Inwoners signaleren een sterk verhoogd aantal aan auto’s (inclusief zwaar verkeer) in deze straten, die echter ook geregeld tegen te hoge snelheid door de straat racen. De toegelaten maximumsnelheid is op sommige plekken dan ook nog te hoog.

De buurt geeft ons ook aan dat er enkele zeer gevaarlijke kruispunten zijn, zoals bijvoorbeeld de Legebaan met de Bevelsesteenweg, de G.Gezellestraat met de Bevelsesteenweg en de Vekestraat met de G. Gezellestraat. Ook in de Retsestraat, is er een gevaarlijke, blinde bocht, en dit is net een straat waar veel kinderen wonen en gebruik willen maken van hun straat. En zo zijn er nog een heel aantal onveilige plekken aangeduid door de buurtbewoners.

De staat van het wegdek is op sommige delen van de Legebaan ook aan goede en langdurige vernieuwing toe. Plassen (wateroverlast), modder en putten maken nu deel uit van het aanzicht. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, zowel voor fietsers als voor auto’s.

Er is te weinig ruimte voor de voetganger om veilig langs de baan te wandelen, zij moeten vaak opzij springen voor passerende wagens. Dat kan niet de bedoeling zijn, we willen de zwakke weggebruiker net meer plek gunnen, in alle veiligheid.

We begrijpen dat de Legebaan een snellere route is voor vele passanten, maar deze straat en de wijk is hier niet op voorzien. We willen dus ook kijken hoe we het gebruik van de hoofdwegen voor de autobestuurders kunnen vergemakkelijken. Wat is er nodig om hier weer met gemak en plezier gebruik van te willen maken?

Wat is dan nu de vervolgstap?

In de Legebaan en omliggende straten, willen we de voetganger en fietser terug een veilige plek geven, willen we het wegdek terdege aanpassen en willen we het verkeer ontmoedigen om deze wijk te gebruiken om sneller te zijn. De leefbaarheid verhogen en de rust terugbrengen voor iedereen, is hier het uiteindelijke doel.

Hoe we dit concreet kunnen gaan aanpakken, op basis van onze gesprekken met de buurt en de daaropvolgende mogelijke voorstellen van het mobiliteitsbureau, bespreken we graag met jullie op de participatieavond van woensdag 28 februari, van 19 uur tot 21.30 uur in refter Goezo Kerkeblokken, Kerkeblokken 7. (inschrijven is wegens organisatorische redenen verplicht).

Schrijf je in via deze link

Info
 • Adres

  Goezo Kerkeblokken (refter), Kerkeblokken 7, 2560 NIJLEN

 • Wanneer

  28 februari (19:00 - 21:30)

 • Prijs

 • Werkt met UiTpas?

  Nee

 • Doelgroep

  Senioren, Tieners, Volwassenen

 • Organisatie

  Lokaal Bestuur Nijlen

 • Info Telefoonnumer

  03 410 02 11

 • Info E-mail

  info@nijlen.be

Deel dit artikel
28 februari