Participatie-avond mobiliteit in wijk Achterbist 20/2 Lokaal Bestuur Nijlen

Wil je mee onze oplossingsrichtingen bespreken en samen nadenken over wat best zou kunnen werken? Dan zien we je graag op 20 februari tussen 19u en 21u30 in de polyvalente zaal (refter) githo, Gemeentestraat 41, 2560 Nijlen, ingang langs de Woeringenstraat 39 (inschrijven is wegens organisatorische redenen verplicht).

Schrijf je in via deze link

Waarom nadenken over mobiliteit in wijk Achterbist?

Achterbist is momenteel een straat met een “oud” en een “nieuw” stuk. De straat werd jaren geleden aangepakt van aan de Breugelhoevestraat tot aan het kruispunt met de Boekweitstraat. Het stuk van aan de Boekweitstraat tot aan de Broechemsesteenweg verdient nu een heraanleg.Bij die heraanleg willen we meteen de nodige aanpassingen doen om

 1. De leefbaarheid van de straat te vergroten: welke ingrepen maken het fijner om er te wonen?
 2. Klimaatmaatregelen nemen: door te ontharden en opvang voor regenwater te voorzien, wordt de wijk klimaatrobuust.
 3. Rioleringswerken uit te voeren

De uitvoering van de plannen is nog niet exact vastgelegd, maar zal op korte termijn van start gaan. Voordat die werken beginnen, willen we goed weten hoe de nieuwe heraanleg er moet uitzien opdat de doelstellingen en de wensen van de wijk beantwoord worden.

Achterbist is vandaag een straat waar enkel plaatselijk verkeer in mag. Helaas merken bewoners dat dit door velen niet gerespecteerd wordt. Er staan ook paaltjes om de snelheid te beperken in de straat, maar die missen vaak hun effect. Ze worden ervaren als hinderlijk (worden vaak omvergereden) en niet effectief om de snelheid te verlagen.

Autogebruikers zien Achterbist als een gemakkelijke verbinding tussen Broechemsesteenweg en Breugelhoevestraat. Ze nemen deze oneigenlijke weg, ook omdat het kruispunt van de Broechemsesteenweg en Breugelhoevestraat als gevaarlijk wordt ervaren. Het aankomend verkeer is heel moeilijk zichtbaar, waardoor velen het kruispunt vermijden.Er is ooit al beslist om in Achterbist alleen plaatselijk verkeer toe te laten, dus willen we nu verder hierop inzetten. Samen met de bewoners hebben we op een gesprekavond gekeken welke maatregelen effectief zouden kunnen zijn, om doorrijders te ontmoedigen.

Wat is dan nu de vervolgstap?

Op basis van deze gesprekken heeft het mobiliteitsbureau enkele oplossingen opgemaakt, die we graag met de buurt willen afstemmen. We willen de rust in de buurt laten terugkeren en de straat aangenaam maken om door te wandelen of fietsen. Autobestuurders zouden enkel bestemmingsverkeer mogen zijn.

Wil je mee onze oplossingsrichtingen bespreken en samen nadenken over wat best zou kunnen werken? Dan zien we je graag op 20 februari tussen 19u en 21u30 in de polyvalente zaal (refter) githo, Gemeentestraat 41, 2560 Nijlen, ingang langs de Woeringenstraat 39 (inschrijven is wegens organisatorische redenen verplicht).

Schrijf je in via deze link

Info
 • Adres

  Githo Nijlen
  Gemeentestraat 41, 2560 NIJLEN
  polyvalente zaal (refter) githo, ingang langs de Woeringenstraat 39

 • Wanneer

  Dinsdag 20 februari (19:00 - 21:30)

 • Prijs

 • Werkt met UiTpas?

  Nee

 • Doelgroep

  Senioren, Tieners, Volwassenen

 • Organisatie

  Lokaal Bestuur Nijlen

 • Info Telefoonnumer

  03 410 02 11

 • Info E-mail

  info@nijlen.be

Deel dit artikel
20 februari